|

Naši ľudia

Tím spoločnosti Dell

Hoci to nebude znieť objektívne, myslíme si, že naši zamestnanci sú tí najúžasnejší ľudia na svete. Ich talent a nadšenie je hnacou silou nášho úspechu, a keď sa do svojej práce vložia, neexistuje nič, čo by nedokázali dosiahnuť. Sme im vďační za to, že neustále prispievajú k rastu našej spoločnosti a sú odhodlaní vytvárať to najlepšie možné pracovné prostredie pre náš globálny tím.

pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Podporujeme rozvoj výnimočných ľudí. Staviame na sile kolektívu.

Rozmanitá pracovná sila je nevyhnutná pre zrod nových nápadov a motiváciu k inovatívnemu prístupu. Naším cieľom je vytvárať technológie, ktoré ľuďom zlepšia život a to je možné len ak využijete potenciál ukrytý v rozmanitom vnímaní sveta. Snažíme sa teda porozumieť potrebám ľudí, ich hodnotám, životnému štýlu či snom, aby sme dokázali nájsť riešenia, ktoré ich v živote posunú ďalej a prinesú im úspechy.

Cieľom stratégie spoločnosti Dell uplatňovanej v oblasti ľudských zdrojov je získať do našich radov najtalentovanejších ľudí sveta a priniesť to najlepšie nielen našim zákazníkom, ale aj našej spoločnosti a členom jej tímu. Preto pracujeme na tom, aby bola spoločnosť Dell lákavým miestom na prácu, kde sa členovia tímu cítia docenení a sú motivovaní a zanietení pre podávanie svojich najlepších výkonov.

Podporujeme členov nášho tímu:

  • ponúkame im zamestnanie (máme vzťahy s univerzitami a inými školami). Naším cieľom je posúvať ľudstvo ďalej tým, že sa podieľame na vytváraní najlepších technológií sveta, a preto sa do nášho tímu snažíme získať tých najnadanejších a najinteligentnejších ľudí.
  • Vytvárame prepojené pracovisko. Program prepojeného pracoviska je našou strategickou obchodnou iniciatívou, ktorá má pomôcť pri vytváraní mobilného a flexibilného pracovného prostredia s dôrazom na spoluprácu.
  • Pomocou školení a rozvíjania vodcovských schopností. Využívame viaceré vzdelávacie metódy, aby sme podporili nepretržité vzdelávanie a osobnostný rozvoj zamestnancov.
  • Pomocou záujmových skupín zamestnancov. Máme záujmové skupiny, do ktorých sa môže každý člen nášho tímu začleniť, budovať nové vzťahy, rozvíjať svoje schopnosti a zároveň prispievať do kolektívu svojimi schopnosťami a vedomosťami.
  • Udržiavame si imidž žiadaného zamestnávateľa. Je pre nás poctou, že sa nám dostáva uznania za naše partnerské vzťahy s rôznorodými komunitami.
Rada spoločnosti Dell pre globálnu rôznorodosť

U nás, v spoločnosti Dell, dbáme na to, aby najskúsenejší ľudia na vedúcich pozíciách, vrátane nášho výkonného riaditeľa, neustále dohliadali na zloženie našich pracovných síl. Títo skúsení ľudia okrem toho prispievajú aj k zlepšovaniu stratégie spoločnosti Dell pre rôznorodosť a antidiskrimináciu, a to najmä prostredníctvom našej Rady pre globálnu rôznorodosť.

Michael Dell, výkonný riaditeľ a zakladateľ spoločnosti, vyjadril význam tejto stratégie najvýstižnejšie:

„Sme presvedčení o tom, že dokážeme ponúknuť miliónom našich zákazníkov ešte viac, a to tak, že budeme stavať na jedinečných skúsenostiach, prednostiach a spôsoboch myslenia, ktoré sa spájajú v našom rozmanitom globálnom tíme. Angažovanosť v otázke rôznorodosti a antidiskriminácie vždy bola a naďalej bude konkurenčnou výhodou podnikateľskej stratégie spoločnosti Dell.“

Takisto vieme, že ak chceme udržať pracovné štandardy poskytované členom nášho tímu a ostať žiadaným zamestnávateľom, musíme dodržiavať naše záväzky. K tomu patrí aj schopnosť rozoznať a využiť talent našich odborníkov vo všetkej ich rôznorodosti, týkajúcej sa skúseností, vzdelania, vodcovských schopností, zručností a životného štýlu.

Michael Dell, zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Dell, stojí na čele Rady pre globálnu rôznorodosť, ktorú tvorí osem zamestnancov vedenia z celého sveta. Rada bola založená v roku 2008 a je dôkazom angažovanosti spoločnosti Dell v otázke rôznorodosti a antidiskriminácie, a to priamo na najvyšším postoch v hierarchii spoločnosti. Úlohou rady je sledovať rozvoj spoločnosti, dodržiavanie pravidiel a akčných plánov a dohliadnuť na to, aby spoločnosť Dell využívala svoju konkurenčnú výhodu v propagovaní rôznorodosti a antidiskriminácie a aplikovala ju na všetkých úrovniach nášho podnikania. Táto skupina komunikuje nielen so zákazníkmi, ale aj a obchodnými partnermi a členmi tímu, aby spoločnosť dosahovala najlepšie výsledky v globálnom meradle.