|

Angažovanosť zákazníkov

Angažovanosť zákazníkov
V každej oblasti sa zameriavame na poskytovanie riešení, ktoré umožňujú inteligentnejšie rozhodnutia a efektívnejšie výsledky, aby zákazníci mohli prekonávať prekážky, dosahovať svoje ciele a plniť si sny. Vyznávame predovšetkým mimoriadne dlhodobé hodnoty, ktoré zákazníci potrebujú pre svoj rast a prosperitu.

Príbehy zákazníkov (v angličtine)Ženy sú prínosom pre podnikanie
(v angličtine)
Poradné skupiny zákazníkov
(v angličtine)
Príbehy zákazníkovŽeny sú prínosom pre podnikaniePoradné skupiny zákazníkov
Zistite, ako riešenia spoločnosti Dell pomáhajú podnikom a organizáciám verejného sektora dosahovať ešte vyššiu produktivitu než kedykoľvek predtým.Zatiaľ čo ženy podnikateľky majú jedinečnú perspektívu a prístup k podnikaniu, technológie umožňujú podnikom na celom svete využívať údaje a približovať sa zákazníkom nevídanými spôsobmi.Počas dní stretnutí so zákazníkmi sa zákazníci stretávajú so zástupcami spoločnosti Dell a poskytujú im svoje názory a pripomienky k produktom, službám a riešeniam, čím pomáhajú ovplyvniť našu perspektívu na pozitívnu zmenu.

Centrá riešení spoločnosti Dell
(v angličtine)
Centrum krátkych porád vedenia (v angličtine)Podujatia a webové vysielania
Centrá riešení spoločnosti DellCentrum krátkych porád vedenia Podujatia a webové vysielania
Zažite riešenia spoločnosti Dell a získajte prístup k našim technológiám v špecializovaných, praktických prostrediach vybavených špičkovými laboratóriami a tímami odborníkov na riešenia.V centre krátkych porád vedenia prispôsobujeme každú krátku poradu cielenými bodmi programu, prezentáciami, diskusiami a prehliadkami, ktoré najlepšie pomôžu zákazníkom riešiť ich komplexné problémy v oblasti IT.Informácie o nadchádzajúcich a nedávnych podujatiach vrátane veľtrhov, seminárov a investorských konferencií.