|

Príležitosti pre absolventov a MBA

Akú máte pred sebou budúcnosť?

Ste na správnej ceste stať sa lídrom. Počas svojho štúdia sa pripravujete na to, aby ste sa stali mysliteľom s rozhľadom a aby ste uskutočňovali dôležité strategické rozhodnutia. Spoločnosť Dell ponúka širokú škálu príležitostí pre absolventov a MBA, ktorí si chcú doplniť akademické štúdium skúsenosťami so skutočného sveta.

Prečítajte si o našich stážach a rozvojových programoch na zlepšenie odborných zručností a začnite svoju kariéru v tíme, ktorý podporuje nové nápady. Ukážte nám, čo vo vás je, a my vám pomôžeme rásť. 

Spoločnosť Dell taktiež ponúka tzv. co-op programy na štyri, šesť alebo osem mesiacov v roku. Týchto programov sa môžu zúčastniť vysokoškolskí študenti alebo absolventi zapísaní vo formálnom kooperatívnom programe na akreditovanej vysokej škole alebo univerzite. Účastníci za svoju prácu v našej spoločnosti získajú aj akademické kredity. Túto príležitosť ponúkame v USA, Číne a Írsku na pozíciách v oblasti inžinierstva, zabezpečenia, globálnych služieb, financií, marketingu a iných.


Začínáte kariéru?
Prepo
Kariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie Delljenie s lokalitou Dell Careers
(V angličtine)


Prepojenie s lokalitou Dell CareersDell Careers Facebook Dell Careers Twitter Life at Dell Instagram Dell Careers on YouTube Dell Careers LinkedIn

Prepojenie s lokalitou Dell CareersPrepojenie s lokalitou Dell CareersPrepojenie s lokalitou Dell Careers

Spoločnosť Dell sa angažuje v zamestnávaní absolventov a ponúka rôzne príležitosti na stáže vo viacerých oblastiach podnikania, ktoré pomáhajú študentom zistiť viac o našej kultúre a kariérnej ponuke. Informácie o konkrétnych stážach nájdete v opisoch nižšie:

Stáž na účtovnom úseku (Accounting Intern Program)

Stáž na účtovnom úseku

Cieľová skupina: vybraní študenti zapísaní v päťročnom účtovníckom alebo ekvivalentnom programe
Miesto: USA
Časová náročnosť: 11 týždňov počas leta


Stáž na účtovnom úseku je 11-týždňový intenzívny rozvojový program pre vysokoškolákov a absolventov zapísaných v 5-ročnom účtovníckom programe (alebo ktorí budú na získanie certifikátu autorizovaného účtovného znalca potrebovať rovnaký počet kreditov). V programe majú stážisti príležitosť získať reálne pracovné skúsenosti prostredníctvom minimálne jedného projektu, ktorý vyvrcholí prezentáciou pre výkonný manažment na konci leta. Letná stáž taktiež zahŕňa špecifické podujatia na budovanie tímu, prednášky vedúcich rečníkov a príležitosti na rozvoj kontaktov s účastníkmi ďalších rozvojových programov spoločnosti Dell a s kolegami.

Stáž na úseku inžinierstva a počítačovej vedy (Engineering & Computer Science Internship)

Stáž na úseku inžinierstva

Cieľová skupina: vysokoškolskí študenti a študenti magisterských a doktorandských programov s vybraným inžinierskym titulom
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta

 


Ako inžinier na stáži v spoločnosti Dell budete mať príležitosť pracovať v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • Vývoj produktov: mechanický a elektrický inžiniersky vývoj, tvorba technologickej a inovačnej stratégie spoločnosti Dell, vývoj softvérových riešení a overovanie testov
  • Výrobné inžinierstvo: inžinierstvo kvality, hardvérové inžinierstvo, výrobné inžinierstvo, procesné inžinierstvo a skúšobné inžinierstvo
  • MIS: vývoj softvéru, analýzy obchodných systémov a technické analýzy
  • Zákaznícke služby: technická podpora a služby pre inžinierstvo
  • Webová lokalita Dell.com Ecommerce: softvérové vývojové inžinierstvo a inžinierstvo používateľských skúseností
  • Vývoj firemného softvéru: sieťové zabezpečenie, cloud computing, správa informácií, Big Data, správa systémov, vývoj softvéru
  • Výskum a vývoj: Výskum a vývoj pokročilých technológií a produktov Dell novej generácie, mobility, dátových centier, internetu a iného!
  • Zabezpečenie: kybernetická bezpečnosť, analýza podvodov, overovanie, šifrovanie, počítačová kriminalita
  • Vývoj cloudu: stratégie migrácie, nasadzovanie cloudových platforiem, správa firemných aplikácií a pokročilé technológie dátových centier
  • Dátová analytika: spravodajská bezpečnostná analytika, analýzy údajov, vývoj algoritmov a štatistika

Stáž na finančnom úseku (Finance Intern Program)

Stáž na finančnom úseku

Cieľová skupina: vybraní vysokoškolskí študenti a študenti finančníctva MBA
Miesto: USA
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta


Stáž na finančnom úseku je 10 – 12-týždňová intenzívna príležitosť rozvoja pre vysokoškolákov a absolventov finančníctva. V programe majú stážisti príležitosť získať reálne pracovné skúsenosti prostredníctvom minimálne jedného projektu, ktorý vyvrcholí prezentáciou pre manažment na konci leta. Letná stáž taktiež zahŕňa špecifické podujatia na budovanie tímu, prednášky vedúcich rečníkov a príležitosti na rozvoj kontaktov s účastníkmi v ďalších rozvojových programoch spoločnosti Dell Technologies a s kolegami.

Stáž na úseku globálnych činností (Global Operations Internship)

Stáž na úseku globálnych činnostíCieľová skupina: kandidáti MBA a vysokoškolskí študenti z vybraných univerzít
Miesto: USA
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta


Pridajte sa k špičkovému dodávateľskému reťazcu globálnych činností, kde môžete prispieť k dlhodobým zmenám a zároveň si vybudovať dlhoročnú kariéru. V spoločnosti Dell našu firemnú transformačnú stratégiu podporujú talentovaní experti na dodávateľské reťazce a štandardizované procesy a funkcie. Vďaka interným školeniam a rozvojovým programom v oblasti dodávateľských reťazcov, ktoré umožňujú budovanie kariéry v našej spoločnosti, sme vytvorili prostredie, v ktorom sa členovia tímov cítia inšpirovaní, navzájom prepojení a majú možnosť dosahovať každodenné úspechy.

Stáž na úseku globálnych činností predaja a podnikania (Global Sales & Business Operations Internship)

Stáž na úseku globálnych činností predaja a podnikaniaCieľová skupina: kandidáti MBA a vysokoškolskí študenti z vybraných univerzít
Miesto: USA a India
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta


Stáž na úseku globálnych činností predaja a podnikania je 10 – 12-týždňový letný program poskytujúci náhľad do zákulisných projektov podporujúcich pozitívnu aktivitu zákazníka a optimalizovanú skúsenosť s komplexnými objednávkami. Uskutočňuje sa na rôznych úsekoch, napríklad plánovanie a analýza globálneho predaja, financie a predajné operácie v Severnej a Južnej Amerike, dátová analytika, interné predajné operácie, cenová stratégia a operácie, partnerské predajné operácie v Severnej a Južnej Amerike.

Stáž na úseku globálnych služieb a nasadzovania (Global Services and Deployment Internship)

Stáž na úseku globálnych služieb a nasadzovania

Cieľová skupina: kandidáti MBA a vysokoškolskí študenti z vybraných univerzít
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta


Úsek globálnych služieb a nasadzovania pozostáva z globálnych pracovných tímov v oblasti starostlivosti o zákazníkov, dodávateľských reťazcov a odborných služieb, marketingových a predajných pracovných tímov, finančných, inžinierskych a iných tímov. Ide o pozície kombinujúce projektový manažment a interné poradenské funkcie. Od stážistov v tomto tíme sa očakáva využívanie kvalitných poradenských zručností v širokom spektre príležitostí na skvalitnenie podnikania vrátane fúzií a akvizícií, prevádzkových zlepšení, znižovania nákladov a optimalizácie podnikania. 

Stáž na úseku ľudských zdrojov (Human Resources Internship) 

Stáž na úseku ľudských zdrojov

Cieľová skupina: vysokoškolskí a magisterskí študenti
Miesto: USA
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta


Stáž na úseku ľudských zdrojov (HR) umožňuje študentom získať predstavu, čo oddelenie HR v spoločnosti Dell ponúka, a jej súčasťou sú projektové úlohy v rôznych funkciách na úseku HR ako globálne odmeňovanie a zamestnanecké výhody, získavanie talentov, prevádzka HR a iné.

Stáž na úseku IT (IT Internship)

Stáž na úseku IT

Cieľová skupina: vybraní vysokoškolskí študenti a absolventi
Miesto: USA, EMEA
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta


Stáž na úseku IT v spoločnosti Dell je 10 – 12-týždňový program určený pre najlepších vysokoškolských študentov a absolventov. Stážisti na úseku IT budú pracovať na náročných strategických a prevádzkových projektoch pod dohľadom manažéra, ktorý bude dbať na ich úspešnosť a poskytne podrobný plán na dosiahnutie úspechu a podporu s možnosťou budovania kontaktov v spoločnosti formou pravidelných osobných stretnutí.

Stáž na úseku marketingu (Marketing Internship)

Stáž na úseku marketingu

Cieľová skupina: kandidáti MBA a vysokoškolskí študenti z vybraných univerzít
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta

 


Stáž na úseku marketingu umožňuje študentom z vybraných univerzít zapojiť sa cez leto na 10 až 12 týždňov do práce marketingovej organizácie spoločnosti Dell. Stážisti prinášajú svieže nápady do kľúčových strategických projektov a tento program umožňuje študentom naučiť sa veľa zaujímavých vecí a začať pracovať na svojom kariérnom rozvoji. Stážisti majú možnosť pracovať v oblasti budovania značky, podujatí, produktového manažmentu, sociálnych médií, firemnej komunikácie, vzťahov s verejnosťou, terénneho marketingu, marketingového spravodajstva a pod.

Spoločnosť Dell podporuje rast svojich zamestnancov počas celej kariéry a svojim novým zamestnancom – absolventom ponúka viacero rozvojových a rotačných programov. Nižšie si môžete prečítať viac a nájsť ten správny rozvojový program pre vás:

Rozvojový absolventský program pre vedúcich pracovníkov Global Business Services
Rozvojový absolventský program pre vedúcich pracovníkov Global Business ServicesCieľová skupina: nedávno kvalifikovaní absolventi s druhým európskym jazykom
Miesto: Írsko
Časová náročnosť: 24 mesiacov
Úroveň: základná
Rozvojový absolventský program pre vedúcich pracovníkov GBS ponúka absolventom príležitosť získať skúsenosti s prácou vo vysokom tempe v našich finančných a servisných organizáciách. Absolvujú rozsiahly rozvojový školiaci program zahŕňajúci koncepcie Lean Six Sigma a Toastmasters. Absolventi sa zapoja do programu EMC na pozícii pomocného obchodného analytika a získajú skúsenosti v rôznych prevádzkových, analytických a finančných oblastiach, ako aj v oblasti spolupráce s vrcholovým vedením a s prácou na multiodborových projektoch.

Po dokončení dvojročného rotačného programu, ktorý pozostáva z 5 rozličných výmen absolventi na základe obchodných potrieb, zručností a vlastného želania prejdú do organizácie EMC GBS.

Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Global Enterprise
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Global Enterprise ServicesCieľová skupina: nedávni absolventi s titulom z vysokej školy alebo MBA
Miesto:
po celom svete (Hopkinton (Massachusetts); Brentford (VB); Šanghaj (Čína))
Časová náročnosť: 2 roky
Úroveň: základná
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Global Services (Global Services Leadership Development Program, GSLDP) je rotačný program pozostávajúci zo štyroch 6-mesačných výmen. Počas týchto výmen získajú skúsenosti z rôznych oblastí služieb Global Enterprise Services okrem iného vrátane starostlivosti o zákazníkov, odborných služieb, stratégie a operácií a organizácií zodpovedných za vstup na trh. Naším cieľom je pripraviť budúcich lídrov a poskytnúť im strategicky dôležité skúsenosti z programu GES, základné školenie pre vedúcich pracovníkov a zručnosti v oblasti kontaktov s odborníkmi. Program pomáha našim pracovníkom urýchliť svoj kariérny postup, dosiahnuť vysokú výkonnosť a získať strategické myslenie v prospech podniku. Hľadáme ľudí, ktorí dokážu myslieť strategicky a riešiť problémy. Kľúčovými prvkami potrebnými pre úspech v tomto programe sú schopnosť vykonávať viacero úloh naraz v hektickom a rýchlo sa meniacom technickom prostredí a mysliteľský talent lídra.

Global Services Associate Program
 

Global Services Associate Program Cieľová skupina: nedávni absolventi na základnej úrovni s maximálne piatimi rokmi praxe
(v závislosti od funkcie v programe)
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 18 – 30 mesiacov (v závislosti od funkcie v programe)
Úroveň: základná až stredná úroveň
V rámci programu Global Services Associate Program (GSAP) prebieha výber a zamestnanie kandidátov lokálne a školenia sa uskutočňujú centrálne v jednom z našich 10 globálnych školiacich zariadení. Účastníci programu GSAP prejdú štruktúrovaným programom, ktorý je kombináciou intenzívneho školenia a praktických skúseností v rámci tzv. výcvikového tábora s trvaním niekoľko týždňov. Tento výcvikový tábor ponúka uvedenie do odvetvia ukladacích zariadení, osvedčených postupov a metodík a do spôsobu, akým spoločnosť Dell EMC podniká. Školenie bude zahŕňať praktickú prácu s produktmi a platformami  Dell EMC a s nástrojmi úložiskovej infraštruktúry. Dostanete taktiež základy potrebné na získanie technických certifikátov (od spoločnosti Dell EMC aj iných).

Všetko toto technické školenie je prepojené s rozsiahlymi odbornými zručnosťami a špecifickým školením pre rôzne funkcie. Nakoniec plynule prejdete z výcvikového tábora na svoju pracovnú pozíciu na plný úväzok. V tomto bode prevezmete každodennú zodpovednosť za vašu prácu pod vedením inštruktora a budete pracovať na svojom ďalšom rozvoji, aby ste si udržiavali zručnosti zodpovedajúce požiadavkám spoločnosti a odvetvia IT. Vaša výkonnosť bude každé dva roky podrobená hodnoteniu, na základe ktorého môžete získať nárok na zvýšenie. Po úspešnom absolvovaní programu budete mať nárok na povýšenie na ďalšiu pracovnú úroveň v obchodnej jednotke, do ktorej patríte.

Rotačný program HR
Rotačný program ľudských zdrojovCieľová skupina: vysokoškolskí a magisterskí absolventi v oblasti ľudských zdrojov
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 2 až 3 roky
Úroveň: základná
Účelom rotačného programu ľudských zdrojov spoločnosti Dell je vytvoriť tím všestranných odborníkov na ľudské zdroje, ktorí dokážu inovovať, strategicky myslieť, budovať pevné vzťahy s klientmi, myslieť na našich zákazníkov, dosahovať výsledky a vytvárať budúcnosť ľudských zdrojov v spoločnosti Dell Technologies.

Účastníci obvykle vystriedajú viacero zaradení: na oddelení ľudských zdrojov príslušného podniku, na pozícii špecializovaného pracovníka ľudských zdrojov, napríklad v oblasti odmeňovania, získavania talentov, zamestnaneckých výhod alebo kľúčových strategických projektov či činností.

Program pre vedúcich pracovníkov IT MBA

Program pre vedúcich pracovníkov IT MBACieľová skupina: vybraní absolventi z MBA
Miesto: Bangalore, India
Časová náročnosť: 2 roky
Úroveň: absolventi z MBA (zabehnutí pracovníci)
Globálny program pre vedúcich pracovníkov IT MBA poskytuje talentovaným a ambicióznym absolventom z MBA príležitosť využiť svoje vzdelanie, prejavené vodcovské schopnosti a nadšenie pre technológie na rozvoj technických, obchodných a poradenských zručností nevyhnutných pre technologických vedúcich pracovníkov dnešnej doby.

Účastníci programu pre vedúcich pracovníkov IT sa zúčastnia štyroch veľmi rozdielnych 6-mesačných výmen v IT organizácii, kde budú v pravidelnom kontakte s vedením a budú mať príležitosť vytvoriť si silnú sieť odborníkov. Program pre vedúcich pracovníkov IT zároveň poskytuje účastníkom intenzívny školiaci program s intenzívnymi úlohami, v rámci ktorých budú riešiť podnikové problémy z reálneho života prostredníctvom práce v globálnom tíme.

Marketingový rozvojový program

Marketingový rozvojový program (MDP)Cieľová skupina: nedávni absolventi marketingu z MBA
Miesto: USA
Časová náročnosť: 9 až 12 mesiacov
Úroveň: stredná (4 – 6 rokov praxe v odbore)

Do jedného roka po absolvovaní MBA a prijatí do práce na plný úväzok v úseku marketingu budete na 9 až 12 mesiacov zaradení do marketingového rozvojového programu. Budete viesť strategické úlohy na rôznych úsekoch organizácie v rôznych druhoch tímov, ako napr. marketingové operácie, produktový marketing a regionálny marketing. Získate prístup k štruktúrovaným a exkluzívnym školeniam, kontakt s výkonnými pracovníkmi prostredníctvom odborného vedenia a podujatí, príležitosti nadviazať kontakty v rámci svojej skupiny a s účastníkmi iných rozvojových programov, prístup k projektom služieb pre mestá a obce, koučovaniu, do rastúcej siete absolventov MDP a možnosť nájsť svoju ideálnu pozíciu v spoločnosti Dell.