|

Vzdelávanie v spoločnosti Dell

Vy a Dell a náš spoločný rozvoj

Kariérny rast je proces objavovania, počas ktorého zisťujete, do akej miery sa prelínajú vaše osobné ambície s cieľmi spoločnosti Dell. Dell je organizácia, ktorá podporuje vzdelávanie a v rámci svojej podnikovej kultúry nabáda k odbornému aj osobnému rastu. Členovia tímu v spoločnosti Dell majú k dispozícii širokú škálu programov na zlepšenie zručností v ich súčasnej role a rozvoj vodcovských schopností.

pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Váš rozvoj v spoločnosti Dell

Snažíme sa pestovať dôveru, nadšenie a schopnosti u všetkých členov nášho tímu, aby mohli naplniť svoj potenciál. Kariérny rozvoj v spoločnosti Dell je proces založený na spolupráci medzi jednotlivými členmi tímu, ich vedúcimi, mentormi a organizáciou všeobecne. Spoločnou prácou vytvárame rovnováhu medzi vašimi ambíciami a záujmami na jednej strane a stratégiou a cieľmi spoločnosti Dell na druhej strane, a to na základe cieľavedomého akčného plánu.

Spoločnosť Dell vychováva lídrov, ktorí sú odhodlaní pomáhať členom našich tímov dosiahnuť to najlepšie, čo v nich je, a poskytovať tie najlepšie služby pre našich zákazníkov.

Globálny študijný program spoločnosti Dell

Byť inšpirujúcim lídrom vyžaduje množstvo zručností vrátane strategického myslenia, načúvania, riešenia problémov, rozhodovania a schopnosti motivovať ostatných, aby pracovali, ako najlepšie vedia. Vedenie v rýchlom, globálnom pracovnom prostredí spoločnosti Dell okrem toho vyžaduje aj ďalšie zručnosti, ako je vedenie geograficky rozptýlených tímov, vedenie pracovníkov na diaľku a porozumenie rozličných kultúrnych pozadí.

Na pestovanie týchto vodcovských schopností na všetkých úrovniach našej organizácie od členov tímu cez nových manažérov až po výkonných pracovníkov spoločnosť Dell vypracovala komplexné programy rozvoja. Tento komplexný študijný program zvyšuje angažovanosť a podporuje inšpirujúce vedenie so zameraním na stratégiu, priority a ciele spoločnosti Dell.

Rozvoj výkonných pracovníkov

Program Executive Rapid Start obsahuje prispôsobený úvodný orientačný plán a materiály, ktoré pomáhajú novým výkonným vedúcim rýchlejšie sa zorientovať a začať výkonne pracovať. Plán a príslušný súbor nástrojov poskytujú materiály a koučovanie týkajúce sa kultúry, podnikania a organizácie spoločnosti Dell. Výkonní vedúci môžu na podporu svojho rozvoja využiť aj programy a koučovanie zamerané na vedúcich pracovníkov.

Rozvoj manažérov a riaditeľov

Náš program Foundations of Leadership (Základy vodcovstva) pomáha novým vedúcim hladko prejsť na svoju novú pozíciu. Keď vedúci postupujú na pozíciu riaditeľa, absolvujú program Director Leadership (Riaditeľské vedenie) zameraný na posilnenie obchodného dôvtipu riaditeľov, v ktorom majú príležitosť učiť sa od vrcholového vedenia spoločnosti Dell. Po absolvovaní rozvojových programov sú k dispozícii aj ďalšie školiace workshopy a semináre na zdokonaľovanie vodcovských schopností.

Odborný rozvoj

Kurzy profesionálneho rozvoja spoločnosti Dell zahŕňajú širokú škálu tém od technických školení až po komunikačné zručnosti a predajné workshopy. Aktuálne ponuky kurzov sú v súlade s našimi obchodnými cieľmi a stratégiou.

Podporujeme všetkých členov tímu vo využívaní možností vzdelávania a školení. Naše kurzy a programy pomáhajú pripraviť členov nášho tímu na ich súčasné a budúce úlohy. Študijný program spoločnosti Dell je obsiahly a plný užitočných poznatkov, ktoré možno priamo aplikovať na kariérny rozvoj.