Opis služby Dodatočný čas nasadenia služby ProDeploy: projektové riadenie  vymedzuje rozsah služby, požadovaný postup služby, voliteľné služby a ďalšie dôležité podmienky a ustanovenia súvisiace s objednaním služieb od spoločnosti Dell.