Opis služby Dodatočný čas nasadenia služby ProDeploy: Vzdialený technický zdroj vymedzuje rozsah služby, požadovaný postup služby, voliteľné služby a ďalšie dôležité podmienky a ustanovenia súvisiace s objednaním služieb od spoločnosti Dell.