|

Naše pobočky

Kde sa nachádzame.

Spoločnosť Dell má desiatky pobočiek po celom svete. Každá z našich pobočiek sa riadi našou spoločnou podnikovou kultúrou s dôrazom na zachovávanie a využívanie bohatej rozmanitosti regiónu. K dekoľve k nás navštívite, nájdete inova tívnych a motivovaných ľudí, ktorí spoločne pracujú na dosahovaní veľkých cieľov a ktorí sa spoločne delia o úsmev a spokojnosť z dobre vykonanej práce.

 • Naše pobočky
 • Naše pobočky
 • Naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • Naše pobočky
 • Naše pobočky
 • Naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
 • naše pobočky
1 2 3
pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Explore our locations worldwide

preskúmajte pobočky spoločnosti dell na celom svete Preskúmajte pobočky spoločnosti Dell na celom svete