|

Naši ľudia

Tím spoločnosti Dell

Hoci to nebude znieť objektívne, myslíme si, že naši zamestnanci sú tí najúžasnejší ľudia na svete. Ich talent a nadšenie je hnacou silou nášho úspechu, a keď sa do svojej práce vložia, neexistuje nič, čo by nedokázali dosiahnuť. Sme im vďační za to, že neustále prispievajú k rastu našej spoločnosti a sú odhodlaní vytvárať to najlepšie možné pracovné prostredie pre náš globálny tím.

Podporujeme rozvoj výnimočných ľudí. Staviame na sile kolektívu.

Rozmanitá pracovná sila je nevyhnutná pre zrod nových nápadov a motiváciu k inovatívnemu prístupu. Naším cieľom je vytvárať technológie, ktoré ľuďom zlepšia život a to je možné len ak využijete potenciál ukrytý v rozmanitom vnímaní sveta. Snažíme sa teda porozumieť potrebám ľudí, ich hodnotám, životnému štýlu či snom, aby sme dokázali nájsť riešenia, ktoré ich v živote posunú ďalej a prinesú im úspechy.

Cieľom stratégie spoločnosti Dell uplatňovanej v oblasti ľudských zdrojov je získať do našich radov najtalentovanejších ľudí sveta a priniesť to najlepšie nielen našim zákazníkom, ale aj našej spoločnosti a členom jej tímu. Preto pracujeme na tom, aby bola spoločnosť Dell lákavým miestom na prácu, kde sa členovia tímu cítia docenení a sú motivovaní a zanietení pre podávanie svojich najlepších výkonov.

Podporujeme členov nášho tímu:

  • ponúkame im zamestnanie (máme vzťahy s univerzitami a inými školami). Naším cieľom je posúvať ľudstvo ďalej tým, že sa podieľame na vytváraní najlepších technológií sveta, a preto sa do nášho tímu snažíme získať tých najnadanejších a najinteligentnejších ľudí.
  • Vytvárame prepojené pracovisko. Program prepojeného pracoviska je našou strategickou obchodnou iniciatívou, ktorá má pomôcť pri vytváraní mobilného a flexibilného pracovného prostredia s dôrazom na spoluprácu.
  • Pomocou školení a rozvíjania vodcovských schopností. Využívame viaceré vzdelávacie metódy, aby sme podporili nepretržité vzdelávanie a osobnostný rozvoj zamestnancov.
  • Pomocou záujmových skupín zamestnancov. Máme záujmové skupiny, do ktorých sa môže každý člen nášho tímu začleniť, budovať nové vzťahy, rozvíjať svoje schopnosti a zároveň prispievať do kolektívu svojimi schopnosťami a vedomosťami.
  • Udržiavame si imidž žiadaného zamestnávateľa. Je pre nás poctou, že sa nám dostáva uznania za naše partnerské vzťahy s rôznorodými komunitami.
pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Video

  • Odstrániť CareersOurPeople_Leonor.jpg
    Our People | Leonor
    2:4