|

Stratégia a zásady

Okrem podmienok uvedených v zmluvách medzi vami s spoločnosťou Dell sa tieto vzťahy spravujú aj podmienkami uvedenými v zásadách a stratégiach spoločnosti Dell. Dovoľujeme si vás požiadať o náhľad do predmetných stratégií, ktoré súvisia s firemnou stratégiou predaja.