|

Náš kultúrny kódex

Spôsob našej práce. Spôsob nášho vedenia.

Vieme, že naša kultúra je dôležitá pre spôsob, akým podnikáme, ako vstupujeme na trh a ako sa navzájom vedieme. Opisuje veci, na ktorých nám záleží, do ktorých sme ochotní investovať, a pravidlá, ktoré nás definujú ako tím.

Našu kultúru definujú naše vlastné hodnoty a náš spôsob práce a vedenia ju každý deň pretvárajú na realitu. Vieme, že naša kultúra je základom pre všetko, čo sme dosiahli, a všetok úspech, ktorý je pred nami. To je naším kultúrnym kódexom. #CultureCode.

 

pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Čo si cenímeNaše hodnoty: v čo veríme.

Naše hlavné atribúty kultúry, ktoré poháňajú úspech našej spoločnosti:
  • Zákazníci:  Veríme, že naše vzťahy so zákazníkmi sú tým najdôležitejším faktorom, ktorý nás odlišuje, a základom nášho úspechu.
  • Víťazíme spoločne: Veríme v našich ľudí a ceníme si ich. Naša práca je lepšia a zábavnejšia a naše riešenia inteligentnejšie, keď pracujeme ako tím, nie ako jednotlivci.
  • Inovácia: Veríme, že naša schopnosť inovovať a kultivovať revolučné myslenie, je nástrojom na dosahovanie rozvoja a úspechov.
  • Výsledky: Veríme v zodpovednosť za nadštandardne kvalitné služby a výkonnosť.
  • Integrita: Veríme, že našu silnú túžbu víťaziť musí vždy poháňať integrita.

Na našich očakávaniach od našich ľudí záleží.

Veríme, že spôsob, ako určujeme naše očakávania od našich ľudí, čím ich vybavíme a podporíme, aby ich naplnili, ako aj spôsob, ako hodnotíme a odmeňujeme ich za to, je základom nášho úspechu a dlhovekosti našej kultúry.

Uprednostňovanie zákazníkov

Uprednostňovanie zákazníkov Vždy:
• počúvame a pristupujeme ku každej komunikácii ako k príležitosti získať oddaného fanúšika a budúcu obchodnú príležitosť,
• pracujeme s vedomím, že u nás máme iba dve pracovné pozície: tú, ktorá slúži našim zákazníkom, a tú, ktorá im poskytuje podporu,
• chválime členov tímu, ktorí pre našich zákazníkov robia úžasné veci,
• hľadáme riešenia, ktoré pomôžu našim zákazníkom a dovedú ich k lepšej budúcnosti.

Nikdy:
• nepovažujeme naše vzťahy so zákazníkmi za samozrejmé, obzvlášť v prípade našich najvernejších zákazníkov,
• nekladieme pri našich rozhodnutiach našich zákazníkov na druhé miesto,
• nepredpokladáme, že budovanie vzťahu so zákazníkom je práca niekoho iného,
• nevytvárame pre zákazníkov byrokraciu ani zložité riešenia.


Ako spoločne víťazíme
Vždy:
• vyhrávame aj prehrávame ako tím,
• s nadšením spolupracujeme a nebojíme sa otvorene oponovať a diskutovať o veciach, na ktorých záleží,
• rešpektujeme a ceníme si naše rozdiely a vnímame rozmanitú a inkluzívnu pracovnú silu ako výhodu,
• uznávame a oceňujeme výsledky a úspechy.

Nikdy:
• nerobíme zo spoločnosti naše bojisko ani neuprednostňujeme naše záujmy pred záujmami spoločnosti alebo zákazníkov,
• nespochybňujeme rozhodnutia po ich prijatí,
• nepracujeme izolovane ani nezabudneme zvážiť vplyv našej práce na ďalšie časti spoločnosti.


Ako spoločne víťazíme
Ako inovujeme
Ako inovujeme Vždy:
• počúvame svojich ľudí, zákazníkov a partnerov a berieme ich ako zdroj nápadov a tvorivého myslenia,
• rozvíjame svoje podnikateľské iniciatívy v snahe uplatniť revolučné myslenie v našej spoločnosti, pre našich zákazníkov a v rámci odvetvia,
• si zachovávame flexibilitu, svižnosť a ochotu prispôsobiť sa.

Nikdy:
• neplytváme časom ani prostriedkami na veci, ktoré zákazníci neocenia,
• nedovolíme, aby nás konkurencia prekonala, rozrušila naše aktivity alebo nás nahradila,
• nenecháme, aby nám strach zo zlyhania zabránil inteligentne riskovať, myslieť v širších súvislostiach a konať odvážne.Ako dosahujeme výsledky
Vždy:
• hodnotíme svoj úspech podľa toho, ako sme dokázali predstihnúť našu konkurenciu a iných na trhu, ich radi porážame a čerpáme z víťazstva inšpiráciu,
• sme zodpovední a nikdy nepoľavujeme v úsilí splniť naše predsavzatia, splníme to, čo sme sľúbili,
• vedieme s energiou, optimizmom a v pozitívnom duchu, že všetko je možné,
• myslíme a konáme strategicky s ohľadom na rovnováhu medzi krátkodobou a dlhodobou výkonnosťou.

Nikdy:
• nepredpokladáme, že viesť môžu iba ľudia s titulmi alebo na pozícii v oblasti líderstva,
• si nevymýšľame výhovorky ani neviníme iných za našu výkonnosť,
• nezaspíme na vavrínoch ani sa neuspokojíme s priemernosťou,
• nezabudneme využiť dostupné údaje a zvážiť fakty a alternatívy pri našom rozhodovaní.Ako dosahujeme výsledky
Ako preukazujeme integritu
Ako preukazujeme integritu  Vždy:
• pracujeme s cieľom zvíťaziť správnym spôsobom a každý deň,
• vystupujeme odvážne a chránime meno seba samých, svojho tímu a značiek spoločnosti Dell,
• sa pýšime tým, že sme úprimní, transparentní a dôveryhodní,
• prispievame k pokroku ľudstva v komunitách a vo svete, v ktorom pracujeme a žijeme.

Nikdy:
• naozaj NIKDY nepoľavíme v našej integrite, ani pod tlakom,
• netolerujeme neúctu, strach ani donucovanie,
• neodvraciame zrak ani sa nevyhovárame, keď ide o etické princípy,
• sa neodkloníme od etického kódexu spoločnosti Dell.Spôsob nášho vedenia je dôležitý.

Existuje názor, že keď ide o líderstvo, záleží iba na výsledkoch. Ďalší rozšírený názor je, že záleží na tom, aby sa človek postavil za správne veci. V spoločnosti Dell veríme, že najlepší lídri robia oboje. Majú kompetenciu zaistiť, aby oni i ostatní uspeli, a túto kompetenciu podporuje schopnosť dosiahnuť to správnym spôsobom.

Tento typ líderstva je niečo, v čo veríte aj vy a čím sa riadite z vlastnej vôle. Nejde o dar ani o niečo, s čím sa narodíme. Nie je to ani titul a človek to nezíska s povýšením. Líderstvo je o inšpirovaní iných, aby nás nasledovali. Sú to naše aktivity a disciplína. Líderstvo je voľba ohraničená tým, v čo veríme. A keď v niečo veríme a konáme správne, dokážeme mať pozitívny prínos kdekoľvek vo svojich životoch. Spôsob nášho vedenia je dôležitý. Takto vedieme v spoločnosti Dell.

Vedieme na základe vzťahov

Vzťahy

Pracujeme tvrdo na vybudovaní partnerstiev založených na dôvere vo všetkých našich aktivitách. Vieme, že silné vzťahy vedú nielen k výrazným obchodným úspechom, ale aj k osobnému naplneniu.

 

Vedieme s energiou

Energia

Uvedomujeme si, že ambície, energia a silná povaha sú vzácne a ťažko sa usmerňujú. Pestujeme tieto kvality v sebe aj iných, no naše ambície podporujeme silnou túžbou konať správne.

 

Vedieme s rozvahou

Rozvaha

Snažíme sa robiť múdre rozhodnutia. Spoliehame sa na fakty a ceníme si naše poznatky o trhu a konkurencii. Veľmi dôsledne zvažujeme svoje voľby. Pri strete záujmov kladieme záujmy našich zákazníkov, spoločnosti a našich ľudí pred tie naše. Rozhodnutia prijímame so všetkou vážnosťou, zároveň sme však svižní. Meníme smerovanie, keď je to správne, a nenecháme byrokraciu stáť v ceste našim rozhodnutiam.

Vedieme s víziou

Vízia

Starostlivo definujeme úspech a sme neoblomní pri komunikovaní tejto vízie tak, aby bola jednoduchá, skutočná a vzťahovala sa na náš celosvetový tím. Vieme, že dôvod, prečo chceme niečo dosiahnuť, je rovnako dôležitý ako to, čo chceme dosiahnuť. Poskytujeme kontext pre naše rozhodnutia a zabezpečujeme, aby bolo jasné, ako tieto rozhodnutia slúžia spoločnosti a zákazníkom.

 

Vedieme s optimizmom

Optimizmus

Vieme, že ľudia nebudú nasledovať skepticizmus alebo cynizmus. Sme realisti, no pokiaľ ide o našich ľudí, ich potenciál a budúcnosť, sme optimisti. Vieme, že sebavedomie vyžaduje energiu a že naše tímy nás považujú za silný zdroj optimizmu vrátane náročných období.

Vedieme so skromnosťou

Skromnosť

Veríme svojej schopnosti dosiahnuť naše ciele a prijímať výzvy, no toto sebavedomie vyvažujeme vedomosťami, ktoré získavame skúsenosťami. Uvedomujeme si, že nie vždy máme pravdu a nie vždy sme tí najinteligentnejší v miestnosti. Vítame spätnú väzbu, prijímame zodpovednosť za naše nedostatky a vieme, že náš úspech nepatrí len nám.

Vedieme s nesebeckosťou

Nesebeckosť

Vieme, že líderstvo je o tom, ako dokážeme uspieť, no obzvlášť o tom, ako dokážeme pomôcť uspieť iným. Zaujíma nás, ako naše líderstvo vplýva na ľudí, ktorých vedieme. Investujeme do nich, rozvíjame ich a robíme všetko pre to, aby sme im pomohli dosiahnuť ich ciele a podávať najlepší výkon pre spoločnosť Dell a zákazníkov, pre ktorých pracujeme.