|

Dodržiavanie regulačných nariadení a právnych predpisov

Právne informácie

Podrobnejšie informácie o zmluvných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na váš nákup, nájdete na týchto stránkach. 
 

Podmienky predaja

 

Zásady firmy Dell

Dodržiavanie predpisov

Podmienky predaja Zásady firmy Dell Dodržiavanie predpisov
Predpisy upravujúce predaj produktov, softvéru a služieb firmy Dell zákazníkom, komerčným zákazníkom a predajcom. Pozrite si tiež zásady, ktoré upravujú aj váš právny vzťah s firmou Dell. Všetky produkty firmy Dell vyrábané a testované s cieľom dodržiavať požadované štandardy v krajine ich plánovaného predaja. (V angličtine)
Ďalšie informácie  Ďalšie informácie  Ďalšie informácie

Zmluvy o službách zákazníkom

Zmluvy o službách komerčným zákazníkom

Zmluvy o službách zákazníkomZmluvy o službách komerčným zákazníkom.
Podmienky poskytovania služieb, ktoré platia pre služby firmy Dell zakúpené priamo od firmy Dell, maloobchodného alebo iného predajcu.Podmienky poskytovania služieb, ktoré platia pre služby firmy Dell zakúpené priamo od firmy Dell alebo predajcu produktov a služieb Dell.
Ďalšie informácie Ďalšie informácie