|

Obchodný a verejný sektor

Ak sa v písomnej komunikácií medzi vami a spoločnosťou Dell nedohodlo inak, obchodné podmienky predaja Dell upravujú predaj produktov spoločnosti, softwaru a služieb všetkým obchodným partnerom pre vlastné použitie (nie na ďalší predaj). Medzi našich obchodných partnerov zaraďujeme malé a stredné podniky, verejný sektor a veľké podniky.

Na váš nákup sa môžu vzťahovať aj dodatočné podmienky ako zmluva o poskytnutí služieb a softwarová licenčná zmluva. Skontrolujte vašu faktúru, potvrdenie objednávky alebo oddelenú zmluvu podpísanú so spoločnosťou Dell aby ste si overili aké produkty, software alebo služby od spoločnosti Dell alebo jeho predajcu nakupujete a potom si vyberte spomezdi možností uvedených nižšie a pozrite si podmienky, ktoré sa vzťahujú na vaš nákup. V prípade, ak nemáte faktúru, môžete si vyžiadať jej kópiuna tomto mieste. V prípade problémov, kontaktujte Dell Technickú podporu alebo zástupcu predaja.