|

Licenčné zmluvy

Ak ste si Dell softvér zakúpili od spoločnosti Dell Inc. alebo od jednej z jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností (ďalej len "spoločnosť Dell") alebo od predajcu spoločnosti Dell, potvrdenie vašej objednávky, faktúra alebo pokladničný blok potvrdí tituly softvéru, ktoré ste si zakúpili. Licenčná zmluva na softvér, ktorá sa vzťahuje na vaše používanie softvéru spoločnosti Dell, je k dispozícii nižšie (vrátane softvéru spoločnosti Dell predinštalovaného na hardvéri spoločnosti Dell alebo sprístupneného vám stiahnutím, diskovým médiám alebo iným spôsobom bez dodatočných nákladov). 
 
Licenčnú zmluvu týkajúcu sa softvéru vzťahujúce sa na vaše používanie softvéru spoločnosti Dell môžete nájsť aj medzi nižšie uvedených zmluvami, ak ste boli nasmerovaní na túto stránku z internetovej adresy alebo hypertextového odkazu 1), na ktorý sa odkazuje v samostatne podpísanej zmluve so spoločnosťou Dell, 2) uverejnenej v príručke alebo inej dokumentácii k produktu alebo službe poskytnutej v súvislosti s vaším nákupom od spoločnosti Dell, 3) dostupnej v grafickom používateľskom rozhraní softvérovej aplikácie dell alebo 4) predloženej na prihlasovanej obrazovke webový portál, ktorý vám má poskytnúť hosťovaný alebo online prístup k softvéru spoločnosti Dell. 
 
Licenčná zmluva koncového používateľa spoločnosti Dell Technologies (EULA)

Licenčná zmluva koncového používateľa spoločnosti Dell Technologies (EULA) sa vzťahuje na nasledujúce ponuky značky Dell a Dell EMC: (1) aplikačný softvér, ktorý sa dodáva v klientskom systéme spoločnosti Dell (napríklad v prenosnom počítači, stolnom počítači alebo tablete dell), ktorý vykonáva špecializované úlohy spracovania údajov; (2) systémový softvér, ktorý je súčasťou klientskeho systému spoločnosti Dell a ktorý poskytuje základné hardvérové funkcie a platformy na spúšťanie aplikácií (ako je firmvér a systém BIOS); (3) produkty infraštruktúry vrátane, ale nie výlučne, sietí, serverov, ukladania, ochrany údajov, konvergované, hyperkonvergované produkty a iné softvérové produkty používané na prevádzku a vykonávanie činností súvisiacich s dátovým centrom; a (4) softvér v rodine výrobkov Wyse, ktorý sa používa na prevádzku a vykonávanie činností súvisiacich s tenkými klientmi. 
 
Kliknite sem pre viaceré jazykové verzie EULA.