|

Licenčné zmluvy

Ak ste si zakúpili software od spoločnosti Dell, vaše potvrdenie objednávky, faktúra alebo účet obsahuje názov softwaru, ktorý ste si zakúpili Prejdite na odkaz uvedený vľavo pre viac informácií o licenčných zmluvách a použití softwaru spoločnosti Dell.

Licenčná zmluva na použitie softwaru od spoločnosťi Dell je uvedená na tomto odkaze (vrátanie softwaru od spoločnosti Dell, ktorý je už predinštalovaný na hardwari od spoločnosti Dell alebo ktorý vám bol sprístupnený na stiahnutie, prenosnom disku resp. iným spôsobom bez príplatku).