|

Licenčné zmluvy

Zákazníci z obchodného a verejného sektoru nemajú právo automaticky vrátiť tovar bez príčiny (napr. neskoré dodanie, zmena nákupnej stratégie alebo nájdenie lacnejšej alternatívy) podľa Zmluvných podmienok predaja a servisu v Slovenskej Republike, ale môžu vrátiť produkt, ktorý je vadný alebo poškodený. Predmetné vady zistené pri prebratí tovaru je potrebné urýchlene oznámiť spoločnosti Dell a spoločnosť v nädváznosti na to zariadi opravu alebo výmenu tovaru.