|

Servisné zmluvy

Ak ste si zakúpili služby od spoločnosti Dell alebo predajcu spoločnosti Dell, vaša cenová ponuka, potvrdenie objednávky, faktúra alebo potvrdenie budú obsahovať názov služieb, ktoré ste si zakúpili. Ak faktúru nemáte, vyžiadajte si kópiu vašej faktúry.

Ak chcete nájsť svoje podmienky služby, vyberte najskôr z možností na tejto stránke kategóriu služby, ktorú ste si zakúpili, a potom vykonajte výber spomedzi príslušných opisov služby alebo špecifikácií ponuky v danej kategórii. Pre pomoc pri vyhľadaní či získaní elektronickej kópie aktívneho alebo neaktívneho opisu služby alebo špecifikácií ponuky na tejto webovej lokalite kontaktujte váš regionálny tím technickej podpory spoločnosti Dell. Potom si v pravom spodnom rohu vyberte príslušnú krajinu a vyberte vami preferovaný spôsob (e-mail, chat, telefón) komunikácie s technickou podporou spoločnosti Dell. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete taktiež kontaktovať obchodného zástupcu spoločnosti Dell.

Prosím, vezmite na vedomie, že uverejnenie opisu služby alebo špecifikácie ponuky na týchto stránkach či uvedenie nadpisu niektorej služby alebo ponuky na webovej stránke pre určitú krajinu ešte neznamená, že služba je v danej krajine dostupná. Obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Dell Services a overte si dostupnosť ponuky služieb vo vašej krajine.
Medzinárodní zákazníci môžu nájsť svoje servisné zmluvy a s nimi spojené zmluvné podmienky na nasledujúcich odkazoch: