|

Podmienky predaja

Ak máte so spoločnosťou Dell uzavretú zmluvu o poskytnutí služieb, vaše znenie, potvrdenie objednávky, faktúra alebo účet obsahujú názov poskytovanej služby. Prejdite na odkaz uvedený vľavo pre viac informácií o podmienkach poskytovania služieb alebo pre získanie kópie vašej faktúry.

Podmienky spoločnosti Dell s.r.o pre predaj výrobkov a služieb obchodným zákazníkom v Slovenskej republike