|

Zmluvy o službách zákazníkom

Ak ste si zakúpili služby od spoločnosti Dell, maloobchodníka či predajcu spoločnosti, vaša cenová ponuka, potvrdenie objednávky, faktúra alebo potvrdenie budú obsahovať názov služieb, ktoré ste si zakúpili. Niektoré služby obsahujú viacero spôsobov dodania služby. Príslušný spôsob dodania si pozrite na faktúre či inej dokumentácii k objednávke. Ak nemáte faktúru a nákup ste vykonali priamo u spoločnosti Dell, môžete kópiu faktúry nájsť tu.

Ak chcete nájsť svoje podmienky služby, vyberte najskôr z možností na tejto stránke kategóriu služby, ktorú ste si zakúpili, a potom vykonajte výber spomedzi príslušných opisov služby alebo špecifikácií ponuky v danej kategórii. Nič, čo je uvedené v týchto opisoch služieb, sa netýka ani neznižuje rozsah zákonných práv a opravných prostriedkov na základe príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľov, ktoré zo zákona nemôžu byť pozmenené či nesmie byť zmenšený ich rozsah. Upozorňujeme, že všetky produkty spoločnosti Dell sa ponúkajú s niektorou z foriem služieb podpory (taktiež môžu byť označované ako Záruka spoločnosti Dell – nezamieňať za zákonné záručné oprávnenia spotrebiteľa, keďže záruka spoločnosti Dell vzniká na základe zmluvy), ktoré môžu byť opisované ako Základný alebo Obmedzený servis hardvéru, Servis s vyzdvihnutím a vrátením alebo Servis doma.

Ak nemôžete na tejto webovej lokalite nájsť či získať elektronickú kópiu opisu aktívnej či neaktívnej služby alebo špecifikácie ponuky, kontaktujte tím zákazníckej podpory spoločnosti Dell pre váš región. Potom si v pravom spodnom rohu vyberte príslušnú krajinu a vyberte vami preferovaný spôsob (e-mail, chat, telefón) komunikácie so zákazníckou podporou spoločnosti Dell.

Prosím, vezmite na vedomie, že uverejnenie opisu služby alebo špecifikácie ponuky na týchto stránkach či uvedenie nadpisu niektorej služby na webovej stránke pre určitú krajinu ešte neznamená, že služba je v danej krajine dostupná. Aby ste sa uistili o ponuke služieb vo vašej lokalite, pozrite si možnosti servisu príslušného produktu na stránke www.dell.com alebo sa obráťte na oddelenie predaja spoločnosti Dell vo vašej krajine.
Medzinárodní zákazníci môžu nájsť svoje servisné zmluvy a s nimi spojené zmluvné podmienky na nasledujúcich odkazoch: