|

Zmluvy k už neponúkaným službám

Spoločnosť Dell môže príležitostne prestať ponúkať určitú ponuku služieb. Tieto už neponúkané služby si nie je možné novo zakúpiť. Zmluvy k týmto už neponúkaným službám môžete nájsť pomocou kliknutia na odkaz „Zmluvy k už neponúkaným službám“, ktorý je umiestnený v ľavom stĺpci tejto stránky.