|

Služby podpory

Služby podpory obvykle poskytujú technickú podporu a pokyny, ako si vyžiadať opravu či výmenu určitých produktov spoločnosti Dell z dôvodu chýb materiálu alebo spracovania. Podrobnosti o rozsahu služieb podpory (vrátane akýchkoľvek obmedzení či výnimiek) a procese si pozrite v príslušnom opise služby, spoločne s konkrétnymi podmienkami predaja pre spotrebiteľov pre vašu krajinu (ktoré uvádzajú záruky poskytované spoločnosťou Dell). Upozorňujeme, že všetky produkty spoločnosti Dell sa ponúkajú s niektorou z foriem služieb podpory (taktiež môžu byť označované ako Záruka spoločnosti Dell – nezamieňať za zákonné záručné oprávnenia spotrebiteľa, keďže záruka spoločnosti Dell vzniká na základe zmluvy), ktoré môžu byť opisované ako Základný alebo Obmedzený servis hardvéru, Servis s vyzdvihnutím a vrátením alebo Servis doma.

Ak ste si zakúpili hardvér, softvér, periférie alebo príslušenstvo vyrobené treťou stranou, vzťahuje sa na tieto produkty v zásade záruka či ručenie výrobcu z tretej strany. Navyše sa určité služby spoločnosti Dell alebo tretích strán, ktoré vám predáva spoločnosť Dell, môžu vzťahovať na produkty tretích strán, ako to uvádza príslušný opis služby.

V prípade akejkoľvek služby, ktorá vyžaduje diagnostiku na diaľku (či už online alebo telefonicky), môžete byť požiadaní o prístup do produktu (ak je to bezpečné) alebo zúčastnenie sa na riešení problému, pokým nebude môcť byť izolovaná príčina. Časová lehota na odoslanie dielu alebo poskytnutie inej asistencie nasledujúcej po diagnostike na diaľku je stanovená v opise príslušnej služby, ktorý je zverejnený na tejto stránke.

Nie všetky služby je možné si zakúpiť ku všetkým produktom spoločnosti Dell. Ak sa nižšie nezobrazuje žiadny opis služby ani špecifikácia ponuky, obráťte sa na miestny tím predaja spotrebiteľom a overte si dostupnosť tejto služby vo vašej krajine.