|

Predajca

Tieto podmienky (Dell’s Channel Partner Agreement) sa vzťahujú na nákup výrobkov, služieb alebo softvéru v prípade, že sa chystáte predať výrobok, software alebo poskytnúť službu tretej strane (ďalšiemu predajcovi alebo koncovému užívateľovi).  1. Supplementary Terms for Infrastructure Products Resale

    Nasledujúce dodatočné podmienky sa vzťahujú na ďalší predaj produktov IT infraštruktúry