|

Predajca

Právo na vrátenie tovaru predajcov je upravené v podmienkiavh (Dell’s Channel Partner Agreement ) alebo v dojednanej zmluve o predaji. Viac informácií v odkaze.

Koncoví užívatelia, zákazníci nakupujúci produkty, softvér a služby spoločnosti Dell sa o podmienkach vrátenia tovaru informujú u svojho predajcu prostredníctvom príslušnej dokumentácie (znenie zmluvy, potvrdenie objednávky, faktúra or blok). Dell nebude akceptovať vrátenie tovaru a neposkytne náhradu priamo zákazníkovi, ktorý si výrobok spoločnosti Dell kúpil prostredníctvom predajcu (aj keď spoločnosť Dell bude poskytovať služby v súlade so zárukou alebo zmluvou o poskytnutí služieb).