|

Zmluva o poskytnutí služieb

Vybrané služby spoločnosti Dell je možné zakúpť aj cez predajcov spoločnosti Dell. Konkrétna služba závisí od technickýchmožností predajcu, skúseností predajcu, certifikácie atď. . Pre nájdenie podmienok poskytovania služieb prostredníctom predajcu vyberte druh služby a vhodný popis služby na tomto mieste.