|

Záruky

Výrobky spoločnosti Dell sú predávané na účely ďalšieho predaja vrátane Dell štandartného záručného servisu alebo alebo základného záručného servisu ako minimum (aktualizácia a/alebo podpora služieb môže byť štandardom). Podrobnosti o štandardnom záručnom servise poskytovanou spoločnosťou Dell nájdete v dokumente Commercial and Public Sector Customers.