|

Príležitosti pre vysokoškolákov

Objavte svoju budúcnosť v spoločnosti Dell

Nikdy nie je príliš skoro, aby ste začali premýšľať nad svojou kariérou. Vždy hľadáme novú generáciu skvelých mysliteľov, ktorí dokážu viesť naše podnikanie vpred, dnes aj v budúcnosti. Spoločne môžeme rásť ako dôležitá celosvetová spoločnosť, ktorá sa zameriava na vytváranie inovatívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov.

Pozrite si našu širokú ponuku stáží pre vysokoškolákov a programov, kde študenti majú príležitosť pracovať v prostredí globálnej spolupráce, prichádzať do styku s vrcholovým vedením, budovať si vzťahy a kontakty s odborníkmi a riešiť reálne obchodné situácie. 

Spoločnosť Dell taktiež ponúka tzv. co-op programy na štyri, šesť alebo osem mesiacov v roku. Týchto programov sa môžu zúčastniť vysokoškolskí študenti alebo absolventi zapísaní vo formálnom kooperatívnom programe na akreditovanej vysokej škole alebo univerzite. Účastníci za svoju prácu v našej spoločnosti získajú aj akademické kredity. Túto príležitosť ponúkame v USA, Číne a Írsku na pozíciách v oblasti inžinierstva, zabezpečenia, globálnych služieb, financií, marketingu a iných.

Začínáte kariéru?
Prepo
Kariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie Delljenie s lokalitou Dell Careers
(V angličtine)


Prepojenie s lokalitou Dell CareersDell Careers Facebook Dell Careers Twitter Life at Dell Instagram Dell Careers on YouTube Dell Careers LinkedIn

Prepojenie s lokalitou Dell CareersPrepojenie s lokalitou Dell CareersPrepojenie s lokalitou Dell Careers

Spoločnosť Dell sa angažuje v zamestnávaní absolventov a ponúka rôzne príležitosti na stáže vo viacerých oblastiach podnikania, ktoré pomáhajú študentom zistiť viac o našej kultúre a kariérnej ponuke. Informácie o konkrétnych stážach nájdete v opisoch nižšie:

Stáž na účtovnom úseku (Accounting Intern Program)

Stáž na účtovnom úseku

Cieľová skupina: vybraní študenti zapísaní v päťročnom účtovníckom alebo ekvivalentnom programe
Miesto: USA
Časová náročnosť: 11 týždňov počas leta


Stáž na účtovnom úseku je 11-týždňový intenzívny rozvojový program pre vysokoškolákov a absolventov zapísaných v 5-ročnom účtovníckom programe (alebo ktorí budú na získanie certifikátu autorizovaného účtovného znalca potrebovať rovnaký počet kreditov). V programe majú stážisti príležitosť získať reálne pracovné skúsenosti prostredníctvom minimálne jedného projektu, ktorý vyvrcholí prezentáciou pre výkonný manažment na konci leta. Letná stáž taktiež zahŕňa špecifické podujatia na budovanie tímu, prednášky vedúcich rečníkov a príležitosti na rozvoj kontaktov s účastníkmi v ďalších rozvojových programoch spoločnosti Dell a s kolegami.

Stáž na úseku Dell Financial Services (Dell Financial Services Intern Program)

Stáž na úseku finančných služiebCieľová skupina: vybraní vysokoškolskí študenti
Miesto: USA
Časová náročnosť: 11 týždňov počas leta


Finančná sekcia Dell Financial Services (DFS) uľahčuje spotrebiteľom, firmám a vzdelávacím a verejným inštitúciám financovanie technologických produktov a služieb. Práca v DFS je pre stážistov jedinečnou príležitosťou oboznámiť sa s celou prevádzkovou štruktúrou finančnej organizácie. Stážisti v DFS sú zaradení do programu stáže na finančnom úseku (Finance Intern Program) v spoločnosti Dell a pracujú na náročných strategických projektoch v rôznych kľúčových funkčných oblastiach DFS. Majú taktiež prístup k ďalším materiálom a činnostiam špecifickým pre DFS, ako sú napríklad prednášky manažérov DFS (DFS Managers Speaker Series).

Stáž na úseku inžinierstva a počítačovej vedy (Engineering & Computer Science Internship)

Stáž na úseku inžinierstva a počítačovej vedyCieľová skupina: vysokoškolskí študenti a študenti magisterských a doktorandských programov s vybraným inžinierskym titulom
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta
Ako inžinier na stáži v spoločnosti Dell budete mať príležitosť pracovať v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • Vývoj produktov: mechanický a elektrický inžiniersky vývoj, tvorba technologickej a inovačnej stratégie spoločnosti Dell, vývoj softvérových riešení a overovanie testov
  • Výrobné inžinierstvo: inžinierstvo kvality, hardvérové inžinierstvo, výrobné inžinierstvo, procesné inžinierstvo a skúšobné inžinierstvo
  • MIS: vývoj softvéru, analýzy obchodných systémov a technické analýzy
  • Zákaznícke služby: technická podpora a služby pre inžinierstvo
  • Webová lokalita elektronického obchodu: softvérové vývojové inžinierstvo a inžinierstvo používateľských skúseností
  • Vývoj firemného softvéru: sieťové zabezpečenie, cloud computing, správa informácií, Big Data, správa systémov, vývoj softvéru
  • Výskum a vývoj: Výskum a vývoj pokročilých technológií a produktov Dell novej generácie, mobility, dátových centier, internetu a iného!
  • Zabezpečenie: kybernetická bezpečnosť, analýza podvodov, overovanie, šifrovanie, počítačová kriminalita
  • Vývoj cloudu: stratégie migrácie, nasadzovanie cloudových platforiem, správa firemných aplikácií a pokročilé technológie dátových centier
  • Dátová analytika: spravodajská bezpečnostná analytika, analýzy údajov, vývoj algoritmov a štatistika

Stáž na finančnom úseku (Finance Intern Program)

Stáž na finančnom úsekuCieľová skupina: vybraní vysokoškolskí študenti a študenti finančníctva MBA
Miesto: USA
Časová náročnosť: 10 týždňov počas leta
Stáž na finančnom úseku je 10 – 12-týždňová intenzívna príležitosť rozvoja pre vysokoškolákov a absolventov finančníctva. V programe majú stážisti príležitosť získať reálne pracovné skúsenosti prostredníctvom minimálne jedného projektu, ktorý vyvrcholí prezentáciou pre manažment na konci leta. Letná stáž taktiež zahŕňa špecifické podujatia na budovanie tímu, prednášky vedúcich rečníkov a príležitosti na rozvoj kontaktov s účastníkmi ďalších rozvojových programov spoločnosti Dell a s kolegami.

Stáž na úseku globálnych činností (Global Operations Internship)

Stáž na úseku globálnych činnostíCieľová skupina: kandidáti MBA a vysokoškolskí študenti z vybraných univerzít
Miesto: USA
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta

Pridajte sa k špičkovému dodávateľskému reťazcu globálnych činností, kde môžete prispieť k dlhodobým zmenám a zároveň si vybudovať dlhoročnú kariéru. V spoločnosti Dell našu firemnú transformačnú stratégiu podporujú talentovaní experti na dodávateľské reťazce a štandardizované procesy a funkcie. Vďaka interným školeniam a rozvojovým programom v oblasti dodávateľských reťazcov, ktoré umožňujú budovanie kariéry v našej spoločnosti, sme vytvorili prostredie, v ktorom sa členovia tímov cítia inšpirovaní, navzájom prepojení a majú možnosť dosahovať každodenné úspechy.

Stáž na úseku globálnych činností predaja a podnikania (Global Sales & Business Operations Internship)

Stáž na úseku globálnych činností predaja a podnikaniaCieľová skupina: kandidáti MBA a vysokoškolskí študenti z vybraných univerzít
Miesto: USA a India
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta
Stáž na úseku globálnych činností predaja a podnikania je 10 – 12-týždňový letný program poskytujúci náhľad do zákulisných projektov podporujúcich pozitívnu aktivitu zákazníka a optimalizovanú skúsenosť s komplexnými objednávkami. Uskutočňuje sa na rôznych úsekoch, napríklad plánovanie a analýza globálneho predaja, financie a predajné operácie v Severnej a Južnej Amerike, dátová analytika, interné predajné operácie, cenová stratégia a operácie, partnerské predajné operácie v Severnej a Južnej Amerike.

Stáž na úseku globálnych služieb a nasadzovania (Global Services and Deployment Internship)

Stáž na úseku globálnych služieb a nasadzovaniaCieľová skupina: kandidáti MBA a vysokoškolskí študenti z vybraných univerzít
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta
Úsek globálnych služieb a nasadzovania pozostáva z globálnych pracovných tímov v oblasti starostlivosti o zákazníkov, dodávateľských reťazcov a odborných služieb, marketingových a predajných pracovných tímov, finančných, inžinierskych a iných tímov. Ide o pozície kombinujúce projektový manažment a interné poradenské funkcie. Od stážistov v tomto tíme sa očakáva využívanie kvalitných poradenských zručností v širokom spektre príležitostí na skvalitnenie podnikania vrátane fúzií a akvizícií, prevádzkových zlepšení, znižovania nákladov a optimalizácie podnikania.

Stáž na úseku ľudských zdrojov (Human Resources Internship)

Stáž na úseku ľudských zdrojovCieľová skupina: vysokoškolskí a magisterskí študenti
Miesto: USA
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta

Stáž na úseku ľudských zdrojov (HR) umožňuje študentom získať predstavu, čo oddelenie HR v spoločnosti Dell ponúka, a jej súčasťou sú projektové úlohy v rôznych funkciách na úseku HR ako globálne odmeňovanie a zamestnanecké výhody, získavanie talentov, prevádzka HR a iné.

Stáž v organizácii Inside Sales (Inside Sales Internship Program)

Stáž v organizácii Inside SalesCieľová skupina: vysokoškolskí študenti
Miesto: USA, Massachusetts
Časová náročnosť: 12 týždňov počas leta

Stáž v organizácii Inside Sales poskytuje študentom jedinečnú príležitosť získať nepretržitý výcvik zameraný na obchodnícke zručnosti a technológie, ale aj praktické porozumenie, ako vyzerá kariéra v oblasti predaja.

Stáž začína 3-týždňovým výcvikovým programom zameraným na úspešnú komunikáciu so zákazníkmi. Získate cenné technické, obchodnícke a podnikateľské zručnosti. Po tomto 3-týždňovom programe sa budete podieľať na rôznych činnostiach zameraných na stimuláciu dopytu. Stážisti, ktorí úspešne absolvujú tento program, sa po ukončení štúdia neraz vrátia a zostanú pracovať na plný úväzok.

Stáž na úseku IT (IT Internship)

Stáž na úseku ITCieľová skupina: vybraní vysokoškolskí študenti a absolventi
Miesto: USA, EMEA
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta

Stáž na úseku IT v spoločnosti Dell je 10 – 12-týždňový program určený pre najlepších vysokoškolských študentov a absolventov. Stážisti na úseku IT budú pracovať na náročných strategických a prevádzkových projektoch pod dohľadom manažéra, ktorý bude dbať na ich úspešnosť a poskytne podrobný plán na dosiahnutie úspechu a podporu s možnosťou budovania kontaktov v spoločnosti formou pravidelných osobných stretnutí.

Stáž na úseku marketingu (Marketing Internship)

Stáž na úseku marketinguCieľová skupina: kandidáti MBA a vysokoškolskí študenti z vybraných univerzít
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 10 – 12 týždňov počas leta
Stáž na úseku marketingu umožňuje študentom z vybraných univerzít zapojiť sa cez leto na 10 až 12 týždňov do práce marketingovej organizácie spoločnosti Dell. Stážisti prinášajú svieže nápady do kľúčových strategických projektov a tento program umožňuje študentom naučiť sa veľa zaujímavých vecí a začať pracovať na svojom kariérnom rozvoji. Stážisti majú možnosť pracovať v oblasti budovania značky, podujatí, produktového manažmentu, sociálnych médií, firemnej komunikácie, vzťahov s verejnosťou, terénneho marketingu, marketingového spravodajstva a pod.

Spoločnosť Dell podporuje rast svojich zamestnancov počas celej kariéry a svojim novým zamestnancom –absolventom ponúka viacero rozvojových a rotačných programov. Nižšie si môžete prečítať viac a nájsť si ten správny rozvojový program pre seba.

Rozvojový program pre účtovníkov (Accounting Development Program)

Rozvojový program pre účtovníkov

Cieľová skupina: účtovníci spoločnosti Dell základnej úrovne
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť:  tri ročné turnusy
Úroveň: základná

 

 


Cieľom rozvojového programu pre účtovníkov spoločnosti Dell (ADP) je vyškoliť ďalšiu generáciu vedúcich účtovníkov spoločnosti Dell prostredníctvom možnosti rotácie účastníkov na náročných pozíciách pri súčasnom kvalitnom školení a zvýšenej možnosti rozvíjania kontaktov. Program zahŕňa tri postupné jednoročné priradenia pozícií v určených účtovných doménach a účastníci môžu získať príležitosť stráviť šesť mesiacov v práci na globálnych pozíciách.

Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Business Operations (Business Operations Leadership Development Program)

Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Business OperationsCieľová skupina: nedávno prijatí vysokoškolskí študenti
Miesto: MA (študenti z USA), viaceré lokality (študenti z EMEA)
Časová náročnosť: 2 a pol až 3 roky
Úroveň: základná
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Business Operations (BOLD) je rotačný pracovný program trvajúci dva roky a päť mesiacov až tri roky, ktorý zahŕňa komplexné školenie, súvislé odborné vedenie a početné príležitosti na získavanie kontaktov. Účastníci programu môžu byť pridelení na výmeny do viacerých funkčných oblastí v organizácii Business Operations, ako sú finančné plánovanie a analýzy, práca s údajmi a dátová analytika, cenotvorba, predajné činnosti a stratégia uvádzania na trh. Hľadáme nadšených pracovníkov zameraných na výsledky, ktorí radi spolupracujú a disponujú kvalitnými zručnosťami na vykonávanie analýz a riešenie problémov. Na úspešné absolvovanie programu BOLD je potrebná schopnosť pracovať v neustále sa meniacom dynamickom prostredí.

Klientsky rozvojový program (Client Development Program)

Klientsky rozvojový program

Cieľová skupina: nedávno prijatí absolventi
Miesto: Oklahoma City, OK; Round Rock, TX
Časová náročnosť: 12-mesačný program na plný úväzok
Úroveň: základná


Klientsky rozvojový program je 12-mesačný program, ktorý umožňuje spoločnosti Dell pomáhať svojim zamestnancom a komunite rásť a prosperovať. Tento program poskytuje čerstvým absolventom nástroje na začatie budovania pevného kariérneho základu prostredníctvom náročných strategických pridelení na pozície v organizácii na podporu klientov. Program zahŕňa prácu s dátovou analytikou, školenia pre vedúcich pracovníkov a odborné vedenie od vedúcich pracovníkov aj kolegov. Účastníci budú mať taktiež možnosť získať si kontakty a zúčastniť sa podujatí zameraných na služby mestám a obciam, ako aj prednášok vedúcich pracovníkov.

Rozvojový program pre vedúcich inžinierskych pracovníkov (Engineering Leadership Development Program)

Rozvojový program pre vedúcich inžinierskych pracovníkovCieľová skupina: vysokoškolskí študenti
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 27 mesiacov
Úroveň: základná
Rozvojový program spoločnosti Core Technologies pre vedúcich inžinierskych pracovníkov (ELDP) pomáha formovať budúcich technických vedúcich. Prijímame čerstvých absolventov vysokých škôl s rôznymi technickými a vodcovskými zručnosťami. Účastníci programu ELDP pracujú na troch deväťmesačných pracovných výmenách na úseku inžinierstva, marketingu a dodávok. Získajú tak široký obchodný rozhľad, ktorý im pomáha získať zručnosti, perspektívy a kontakty potrebné na to, aby sa mohli stať architektmi riešení, hlavnými stratégmi a technickými riaditeľmi. Okrem toho sú vďaka svojim osobným pohľadom a získaným kontaktom v podniku aj oni prínosom pre skupiny, medzi ktorými rotujú. Prostredníctvom programu ELDP vyhľadávame a rozvíjame talenty a vedieme ich na kariérnu dráhu smerujúcu k technickému a produktovému vedeniu.

Program finančného školenia a rozvoja (Finance Training & Development Program)

Program finančného školenia a rozvojaCieľová skupina: finanční odborníci základnej úrovne
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: rôzna
Úroveň: základná
Program finančného školenia a rozvoja spoločnosti Dell poskytuje zamestnaným finančníkom príležitosť odštartovať svoju kariéru v oblasti financií. Program pozostáva z rotačných výmen na globálnom finančnom úseku so silným akademickým zameraním na sprostredkovanie reálnych praktických skúseností a budovanie kvalitných finančných a podnikateľských zručností.

Účastníci sú obyčajne priradení na výmeny do korporátnych, firemných, prevádzkových a účtovných pozícií.

Absolventský program na finančnom úseku (Finance Graduate Program)

Absolventský program na finančnom úseku

Cieľová skupina: vybraní absolventi so záujmom o prácu na finančnom úseku
Miesto: Panama
Časová náročnosť: 6 mesiacov
Úroveň: základná


Účelom absolventského programu na finančnom úseku je rozvoj talentov nad rámec analytických zručností prostredníctvom zamerania na kľúčové ľudské zručnosti a interpersonálne schopnosti potrebné na úspech v spoločnosti Dell. Tento program je zameraný na výchovu budúcich vedúcich pracovníkov spoločnosti Dell.

Obsah programu zahŕňa všetky rozvojové oblasti, ktoré čerství absolventi potrebujú na začatie svojej kariéry v medzinárodnej finančnej organizácii. Je zameraný na rozvoj prostredníctvom individuálnych a tímových školení zameraných na finančné, technické a ľudské zručnosti. Úspešný uchádzač by mal plynule ovládať angličtinu a mať záujem o začatie kariéry na úseku firemných financií.

Absolventský program na finančnom úseku sa realizuje v Paname a je otvorený pre všetkých čerstvých absolventov. Ak máte záujem o tento program alebo chcete o ňom získať viac informácií, pošlite nám svoj životopis a do predmetu uveďte „Finance Graduate Program – Panama“.

Asociačný program na úseku globálnych služieb (Global Services Associate Program)

Asociačný program na úseku globálnych služiebCieľová skupina: nedávni absolventi na základnej úrovni do päť rokov praxe (v závislosti od pozície v programe)
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 18 – 30 mesiacov (v závislosti od funkcie v programe)
Úroveň: základná až strednáV rámci programu Global Services Associate Program (GSAP) prebieha výber a zamestnanie kandidátov lokálne a školenia sa uskutočňujú centrálne v jednom z našich 10 globálnych školiacich zariadení. Účastníci programu GSAP prejdú štruktúrovaným programom, ktorý je kombináciou intenzívneho školenia a praktických skúseností v rámci tzv. výcvikového tábora s trvaním niekoľko týždňov. Tento tzv. výcvikový tábor ponúka uvedenie do odvetvia ukladacích zariadení, osvedčených postupov a metodík a do spôsobu, ako spoločnosť Dell EMC podniká. Školenie bude zahŕňať praktickú prácu s produktmi a platformami Dell EMC a nástrojmi úložiskovej infraštruktúry. Dostanete taktiež základy potrebné na získanie technických certifikátov (od spoločnosti Dell EMC aj iných).

Všetko toto technické školenie je prepojené s rozsiahlymi odbornými zručnosťami a špecifickým školením pre rôzne funkcie. Nakoniec plynule prejdete z výcvikového tábora na svoju pracovnú pozíciu na plný úväzok. V tomto bode prevezmete každodenné pracovné zodpovednosti pod vedením inštruktora a budete pracovať na svojom ďalšom rozvoji, aby ste si udržiavali zručnosti zodpovedajúce aktuálnym požiadavkám spoločnosti a odvetvia IT. Vaša výkonnosť bude každé dva roky podrobená hodnoteniu, na základe ktorého môžete získať nárok na zvýšenie. Po úspešnom absolvovaní programu budete mať nárok na povýšenie na ďalšiu pracovnú úroveň v obchodnej jednotke, do ktorej patríte.

Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Global Enterprise Services (Global Enterprise Services Leadership Development Program)

Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Global Enterprise ServicesCieľová skupina: nedávni absolventi s titulom z vysokej školy alebo MBA
Miesto: po celom svete (Hopkinton (Massachusets); Brentford (VB); Šanghaj (Čína))
Časová náročnosť: 2 roky
Úroveň: základnáRozvojový program pre vedúcich pracovníkov Global Enterprise Services (Global Enterprise Services Leadership Development Program, GESLDP) je rotačný program pozostávajúci zo štyroch 6-mesačných výmen. Počas týchto výmen získajú skúsenosti z rôznych oblastí služieb Global Enterprise Services vrátane starostlivosti o zákazníkov, odborných služieb, stratégie a operácií a organizácií zodpovedných za vstup na trh. Naším cieľom je pripraviť budúcich lídrov a poskytnúť im strategicky dôležité skúsenosti z programu GES, základné školenie pre vedúcich a zručnosti v oblasti kontaktov s odborníkmi. Program pomáha našim pracovníkom urýchliť svoj kariérny postup, dosiahnuť vysokú výkonnosť a získať strategické myslenie v prospech podniku. Hľadáme ľudí, ktorí dokážu myslieť strategicky a riešiť problémy. Kľúčovými prvkami potrebnými pre úspech v tomto programe sú schopnosť vykonávať viacero úloh naraz v hektickom a rýchlo sa meniacom technickom prostredí a mysliteľský talent.

Rozvojový program v organizácii Inside Sales (Inside Sales Development Program)

Rozvojový program v organizácii Inside SalesCieľová skupina: podmienkou je bakalársky titul
Miesto: USA, Massachusetts
Časová náročnosť: 2 a pol až 3 roky
Úroveň: základná
Organizácia Inside Sales predstavuje špičkový, moderný a prevádzkovo efektívny predajný systém. Hlavným cieľom tohto programu je vyškoliť a pripraviť novú generáciu vedúcich pracovníkov predaja pri súčasnej stimulácii dopytu a príjmov.

Jeho súčasťou je intenzívne školenie o produktoch a ich predaji a hodnotné odborné vedenie. Účastníci budú vykonávať telefonáty s potenciálnymi aj existujúcimi zákazníkmi s cieľom prispôsobiť naše stratégie a riešenia reálnym výzvam v oblasti IT. Na konci obdobia dvoch až troch rokov v tomto programe budete mať možnosť pripojiť sa k našej terénnej predajnej organizácii alebo do vedúceho tímu interného predaja.

Rotačný program na úseku HR (HR Rotation Program)

Rotačný program na úseku HRCieľová skupina: vysokoškolskí a magisterskí absolventi v oblasti ľudských zdrojov
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 2 až 3 roky
Úroveň: základná
Účelom rotačného programu spoločnosti Dell na úseku ľudských zdrojov je vytvoriť tím všestranných odborníkov na HR, ktorí dokážu inovovať, myslieť strategicky, budovať pevné vzťahy s klientmi, myslieť na našich zákazníkov, dosahovať reálne výsledky a vytvárať perspektívnu budúcnosť pre ľudské zdroje v spoločnosti Dell Technologies.

Účastníci si obvykle vystriedajú viacero zaradení: na oddelení HR príslušného podniku, na pozícii špecializovaného pracovníka HR, napríklad v oblasti odmeňovania, získavania talentov, zamestnaneckých výhod alebo kľúčových strategických projektov a činností.

Rozvojový program pre pracovníkov IT

Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov IT (IT Leadership Development Program)Cieľová skupina: vybraní absolventi
Miesto: po celom svete
Časová náročnosť: 2 až 3 roky
Úroveň: základná
Rozvojový program pre pracovníkov IT poskytuje talentovaným a ambicióznym absolventom príležitosť využiť svoje vzdelanie, prejavené vodcovské schopnosti a nadšenie pre technológie na rozvoj technických, obchodných a poradenských zručností nevyhnutných pre technologických vedúcich pracovníkov dnešnej doby. Tento dvoj- až trojročný program poskytuje absolventom príležitosť získať praktické skúsenosti na niekoľkých výmenách alebo sa špecializovať na konkrétnu disciplínu v oblasti IT. Všetci účastníci IT programu budú mať možnosť získať si kvalitné odborné kontakty, zdokonaliť si zručnosti v bohatom školiacom programe a podieľať sa na náročných úlohách pri riešení reálnych pracovných problémov v globálnom tíme.

Rozvojový program na úseku dodávateľského reťazca (Supply Chain Development Program)

Rozvojový program na úseku dodávateľského reťazca

Cieľová skupina: vybraní absolventi z najlepších škôl zameraných na dodávateľský reťazec
Miesto: Austin, TX
Časová náročnosť: 3 roky


Rozvojový program na úseku rozvoja dodávateľského reťazca (SCDP) poskytuje vysokoškolským absolventom príležitosť začať kariéru v oblasti dodávateľského reťazca. Program pozostáva z troch ročných rotačných výmen (t. j. logistika, prevádzka, obstarávanie) so silným školiacim zameraním na získavanie kvalitných zručností v oblasti dodávateľského reťazca a podnikania. Účastníci majú pridelených mentorov a poradcov, ktorí im pomôžu s kariérnym rozvojom. Tento program bol spustený v Austine v júni 2014 pre najlepšie talenty z univerzít.

Program pre nových absolventov pracujúcich v marketingu
Program pre nových absolventov pracujúcich v marketinguCieľová skupina: čerství absolventi – bakalári (marketing alebo iný súvisiaci odbor)
Miesto: USA
Časová náročnosť: 2 roky
Úroveň: základná
Do 18 mesiacov po získaní bakalárskeho titulu a prijatí do práce na plný úväzok v úseku marketingu budete na 2 roky zaradení do programu pre nových absolventov pracujúcich v marketingu. V priebehu týchto dvoch rokov absolvujete dve jednoročné výmeny na pozíciách od základných marketingových funkcií (globálna komunikácia, terénny a partnerský marketing, Digital Experience, globálne podujatia) až po pozície v našich divíziách produktového marketingu. Okrem učenia sa prostredníctvom povinností v rámci výmen majú účastníci programu prístup aj ku komplexnému kariérnemu rozvoju prostredníctvom prispôsobených školení, koučovania a odborného vedenia, rozsiahlej siete kontaktov a možností služieb pre mestá a obce. Po úspešnom absolvovaní programu budú účastníci integrovaní do podniku a budú mať lepší prehľad o spoločnosti Dell, o technologickom odvetví a o marketingu vo veľkej organizácii.