|

Naše výhody

Výhody. Odmeny. Rovnováha. V spoločnosti Dell budete mať všetko.

Naši ľudia sú najdôležitejšou súčasťou nášho dlhodobého úspechu. Takže nie je prekvapením, koľko času a úsilia venujeme vytvoreniu komplexného balíka výhod pre všetkých členov tímu. Snažíme sa poskytnúť najlepšiu voľbu a hodnotu za najlepšie náklady. Naše balíky sú konkurencieschopné na trhu a relevantné pre rôzne krajiny, v ktorých fungujeme.

Sme tu na to, aby sme ocenili vaše úspechy.

Je to jednoduché. Veríme v odmeňovanie členov nášho tímu za dobre vykonanú prácu. Všetci naši odborníci fungujú ako nevyhnutná súčasť tímu. Naši ľudia dosahujú úspech plnením – a často prekračovaním – jasne definovaných a merateľných cieľov.

Odmeňovanie

Naša filozofia odmeňovania je navrhnutá tak, aby podporovala stratégiu nášho podniku aj našich ľudí a našu kultúru odmien na základe schopností. Naším smerodajným princípom v spoločnosti Dell je pritiahnuť a udržať si najlepšie talenty, vďaka čomu sme konkurencieschopní a dosahujeme na trhu úspechy.

Kariérny rozvoj

Ako zamestnávateľ si takisto kladieme za cieľ vytvárať profesionálne prostredie, v ktorom každý môže rásť a prosperovať. Ponúkame možnosti formálnych školení, programy individuálneho rozvoja, nástroje na 360-stupňovú spätnú väzbu, vedenie, prepájanie, úlohy predstavujúce výzvu a príležitosti pre rast. Investujeme do svojich ľudí a väčšinu našich voľných pozícií obsadzujeme interne.

Výhody a odmeny
Výhody   

Vaše zdravie a wellness
Je pre nás dôležité, aby každý člen tímu mal k dispozícii všetko pre to, aby podával najlepší výkon. V rámci našich celkových odmien ponúkame programy výhod navrhnuté tak, aby vám pomohli žiť zdravým životným štýlom. Tieto výhody závisia od vašej lokality. Viac informácií vám poskytne váš náborový pracovník.

Program podpory zamestnancov
Náš Program podpory zamestnancov (EAP) poskytujeme členom nášho tímu a závislým členom ich domácnosti bez ďalších poplatkov. Program poskytuje dôverné a profesionálne poradenstvo, ktoré vám pomôže s celou škálou otázok vrátane nadužívania látok, smútku a straty, rodinnej komunikácie, riadenia stresu a depresie, rodičovstva, finančného poradenstva a ďalších.

Ďalšie výhody
Okrem výhod v oblasti zdravia a wellness môžete spĺňať tiež požiadavky na ďalšie programy vo vašej lokalite. Tieto programy môžu zahŕňať platené voľno, programy týkajúce sa financií a sporenia a ďalšie. Obráťte sa na svojho náborového pracovníka, ktorý vám poskytne podrobnosti o tom, ktoré programy výhod sú vo vašej lokalite k dispozícii.