|

Spotrebiteľské služby a podpora spoločnosti Dell

Spotrebiteľské služby a podpora spoločnosti Dell
Ak sa v systéme vyskytne chyba, spoločnosť Dell môže po vykonaní procesu telefonického riešenia problému vyslať na miesto prevádzky zákazníka servisného technika.

Služba zahŕňa aj nasledujúce položky:

Nepretržitá komplexná online podpora 24/7
Komplexné bezplatné poradenstvo cez internet na adrese //support.euro.dell.com od spoločnosti Dell. To zahŕňa aj e-mailovú podporu. Odpovede na väčšinu otázok týkajúcich sa podpory je možné nájsť pomocou nástrojov na diagnostiku problémov a zdrojov informácií online spoločnosti Dell, ako napríklad:
 • prístup k väčšine referenčných materiálov, ktoré používajú technici spoločnosti Dell, v 12 jazykoch a k najčastejším otázkam (FAQ),
 • informácie o vašom individuálnom systéme prístupné na základe výrobného čísla systému,
 • ovládače, pomôcky a registrácia na odber upozornení na aktualizácie,
 • diskusná skupina s ostatnými zákazníkmi a profesionálnymi technikmi spoločnosti Dell.

Technická podpora cez telefón
Ak má zákazník problém s produktom Dell a nedokáže ho vyriešiť pomocou podpory online, môže sa obrátiť na technickú podporu spoločnosti Dell a požiadať o diagnostiku problému. Telefonická podpora predstavuje pre spoločnosť Dell rýchly a účinný spôsob, ako vyhodnotiť možný problém v systéme zákazníka a určiť jeho najlepšie a najrýchlejšie riešenie. Takáto telefonická podpora sa vždy poskytuje bezplatne. Telefonická podpora a servis sa poskytujú v pondelok až piatok počas miestnych pracovných hodín. Nie sú k dispozícii počas víkendov a štátnych sviatkov. Telefonáty na číslo technickej podpory spoločnosti Dell sa spoplatňujú miestnymi sadzbami. Telefónne číslo tejto služby a podrobnosti o prevádzkových hodinách sa zobrazia po vybraní príslušnej krajiny a segmentu na tejto webovej stránke: www.dell.com/contactdell (v angličtine).

Medzinárodný servis
Medzinárodný servisný program poskytuje zákazníkom servis a podporu prenosných počítačov Dell na cestách mimo krajiny, v ktorej bol počítač kúpený. Táto služba je dostupná iba v krajinách podporovaných spoločnosťou Dell, uvedených na tejto webovej stránke. //www.dell.com/globaltagtransfer (v angličtine).
Ak zákazník cestuje mimo svojej domovskej krajiny a nastane problém, môže si vyžiadať medzinárodný servis v ktorejkoľvek krajine, ktorá podporuje konkrétny rad prenosných počítačov. Podrobnosti služby a dostupnosť dielov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Upozorňujeme zákazníkov, že v závislosti od vzdialenosti alebo dostupnosti príslušnej lokality nemusí byť medzinárodný servis poskytnutý v nasledujúci pracovný deň.
Servis typu Carry-In je servis, pri ktorom zákazník (na vlastné náklady) zavolá alebo prinesie podporovaný produkt do vybraného servisného alebo expedičného strediska určeného spoločnosťou Dell. Štandardný prevádzkový čas sa zhoduje s miestnym prevádzkovým časom. Servis je k dispozícii 5 dní v týždni mimo miestnych štátnych sviatkov. Po oprave podporovaného produktu autorizovaný predajca spoločnosti Dell kontaktuje zákazníka a dohodne s ním prevzatie. Zmluvy na opravy sa líšia v závislosti od príslušnej krajiny a mesta. Pomocou tohto odkazu si môžete pozrieť, na ktorých miestach je partnerský servis Carry-In k dispozícii.

Zákazníci si môžu prečítať predajné a servisné podmienky v servisných podmienkach pre príslušnú krajinu na stránke www.Dell.com/servicecontracts (v angličtine).

Služba zahŕňa aj nasledujúce položky:

Komplexná podpora cez internet

Komplexné bezplatné poradenstvo cez internet na adrese //support.euro.dell.com. Odpovede na väčšinu otázok týkajúcich sa podpory je možné nájsť pomocou nástrojov na diagnostiku problémov a zdrojov informácií online, ako napríklad:
 • prístup k väčšine referenčných materiálov, ktoré používajú technici spoločnosti Dell, v 12 jazykoch a k najčastejším otázkam (FAQ),
 • informácie o vašom individuálnom systéme prístupné na základe výrobného čísla systému,
 • ovládače, pomôcky a registrácia na odber upozornení na aktualizácie.
Vďaka servisu v prípade náhodného poškodenia tovaru ste pripravení na čokoľvek neočakávané. Všetci vieme, že nehody sa stávajú. To patrí k životu. Ale ak sa niečo stane počítačom, produktivita môže byť úplne ohrozená. Na druhej strane sa môžu rýchlo nakopiť neočakávané náklady na opravy a nové zariadenia. Ale so servisom v prípade náhodného poškodenia tovaru sa viete pripraviť na neočakávané a udržať nerušenú prevádzku.

Krytie každodenných nehôd a riskantných situácií
Servis v prípade náhodného poškodenia začína tam, kde štandardná záruka končí. Náhodné škody spôsobené rozliatím tekutín, elektrickým výbojom, náhodným pokazením, pádom alebo iným nárazom sú kryté formou opravy alebo výmeny systému. Ak sa niektorý z vašich systémov náhodne poškodí, stačí nás priamo kontaktovať. 

Po zistení príčiny a rozsahu poškodenia naším technikom spoločnosť Dell zabezpečí podľa potreby opravu alebo výmenu.

Kľúčové výhody:
 • Lepšia kontrola nákladov – pomáhame vám minimalizovať náklady na opravy zapríčinené náhodnými poškodeniami.
 • Širší rozsah krytia – táto samostatná servisná zmluva, ktorá pokračuje po vypršaní štandardnej záručnej lehoty, vám zabezpečí dodanie dielov a pracovných úkonov pri väčšine náhodných poškodení aj tých tovarov, ktoré sú neustále vo vysoko rizikovom prostredí.
 • Jednoduchý postup – bez ďalších poplatkov alebo príplatkov komunikujete priamo so spoločnosťou Dell.
 • Flexibilná dĺžka zmluvy – k dispozícii je krytie na jeden až päť rokov.

Viac informácií o tomto produkte vám poskytne miestny predajca.