นโยบายการนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเดลล์ เทคโนโลจีส์ - ประเทศไทย


ความพึงพอใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายว่า บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  (“เดลล์ (Dell)”, “เรา” หรือ “ของเรา”) และ บริษัทในเครือของเรา (เว้นแต่ บริษัทเหล่านี้จะจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง) เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ปกป้อง และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว