|

Çalışma alanımız

Geleceğin çalışma alanına katılın

Artık teknoloji hemen her yerden çalışmayı mümkün kılıyor. Sürdürülebilir ve yenilikçi bir işletme yaratmanın önemi artıyor. Bugünün çalışanları da daha farklı çalışmak istiyor.

Dell'de, müşterilerimiz yararına sıkı bir çalışma sürdürürken ofis dışında mutlu ve başarılı bir yaşam kurabilirsiniz. 2009'da başlayan daha esnek bir çalışma kültürü oluşturma yolculuğumuzda gelişmeler yaşandı. Artık ekip üyelerimizin aralarından seçim yapabileceği, nasıl ve nerede çalışıldığına bakılmaksızın daha büyük iş sonuçları getiren çok çeşitli seçeneklerimiz var. Bu nedenle ekiplerimize, kendilerine en uygun yöntemle en iyi çalışmayı ortaya koyma gücü veren çalışma alanı inovasyonuna ve BT çözümlerine yatırım yaptığımız için gurur duyuyoruz.

Dell'deki İşler. Yeteneklerinize ve deneyiminize uygun bir pozisyon bulun.
Tüm dünyadaki Dell konumlarını keşfedin
Explore our locations
Bağlantılı çalışma alanı programı

En iyi çalışmalarınızı size en uygun şekilde yapın.

Dell'in iş stratejisinde önemli bir rolü olan esneklik, en iyi yetenekleri aramıza katmak için rekabet edebilmemizi sağlıyor. Kültürel normlarda, liderlik uygulamalarında ve iş süreçlerinde hem bireylerin hem de işletmenin yararına değişiklikleri destekleme fırsatı ve işlerin nasıl, nerede ve ne zaman yapıldığını dikkate alan yeni bir iş yaklaşımı getiriyor.

İnsan Stratejimiz kapsamında Bağlantı Çalışma Alanı, çalışanları yeni çalışma yöntemleri bulma yönünde cesaretlendiriyor ve işin nerede yapıldığına değil, nasıl sonuçlar getirdiğine odaklanıyor. Bağlantılı Çalışma Alanı programımız uygun ekip üyelerimizin hem işte hem de özel yaşamda ihtiyaçlarını en iyi karşılayan stili seçmesine olanak sağlıyor. Esnek bir çalışma için size aşağıdaki Bağlantılı Çalışma Alanı seçenekleri sunuluyor:

  • Mobil (Tele İş): Resmi, süregelen çalışma planına veya düzenlemesine uymak kaydıyla, haftada bir ile dört gün arası bir süre tam zamanlı iş sorumluluklarını birincil iş yerinden farklı bir konumda gerçekleştirin.
  • Uzaktan çalışma: Tam zamanlı iş sorumluluklarını özel olarak birincil iş yerinin dışında bir yerden gerçekleştirin (iş yerinde özel bir çalışma alanınız olmaz).

Mobil veya uzaktan çalışma yöntemleri kullanılamıyorsa veya size uymuyorsa esnek saatlerde, yarı zamanlı, iş paylaşımlı çalışma veya sıkıştırılmış çalışma haftası gibi, özel ihtiyaçlarınıza uygun başka esnek çalışma seçeneklerimiz de bulunuyor.

Esnek iş uygulamaları; doğal kaynakları ve enerji kaynaklarının korunmasına, ulaştırma kaynaklı kirliliğin azaltılmasına, kamu güvenliğine katkıda bulunulmasına ve ulaştırma sistemlerinin üzerindeki yükün hafifletilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, ekip üyelerimizin en verimli olduğu yerde ve zamanda çalışmalarını teşvik ederek ofis alanımızdan maksimum düzeyde faydalanmamıza ve işletme maliyetleri ile çevre üzerindeki etkiyi minimum düzeye indirmemize olanak tanıyor.

Uzaktan veya mobil çalışan ekip üyelerimizin kişisel bağlantılarını geliştirmek, güçlü ekipler kurmak ve küresel olarak yayılmış bir iş gücünü yönetmek için birtakım araçlara, teknolojiye ve eğitime ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Bu nedenle, ekip üyelerimizin kendilerine sunulan sanal eğitim teklifleri ve güvenilir BT altyapıları gibi kaynaklardan yararlanabilmeleri için yatırımlar yapıyor ve kendilerini bu kaynaklardan yararlanmaları konusunda teşvik ediyoruz.

İş yerinde kültürel çeşitlilik ve birliktelik

Dell olarak sürekli değişmekte olan bir dünyada yaşadığımızı biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Kültürel çeşitliliği yönetmenin ve birliktelik kültürü oluşturmanın, kolektif başarının anahtarı olduğunu biliyoruz. Kalıcı ilişkiler kurabilmek istiyorsak en iyi işleri ortaya koymak üzere bir araya gelmiş, farklı geçmiş deneyimlere sahip çalışanlar için sıcak bir iş ortamı yaratmak zorundayız. Bu bireysel farklılıkları sahiplenerek ve bu farklılıklardan etkin şekilde yararlanarak her ekip üyesinin tam potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlıyor, inovasyonun önünü açıyor ve küresel ekibimizin en iyi şekilde çalışıp müşterilerimizin beklentilerini karşılayabildikleri bir çalışma ortamı yaratabiliyoruz.

Birliktelik kültürü konusundaki yaklaşımımızı şu iki farklı yolla vurguluyoruz:

Çalışan Kaynak Grupları
Çalışan Kaynak Grupları (ERG); bir ağ platformu, liderlik gelişimi, toplum için gönüllü çalışma fırsatları ve iş hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak yollar sunar. Dell bünyesindeki Çalışan Kaynak Gruplarının odaklandığı konular şunlardır: Kadınlar, Siyahiler, Hispanikler, Asya kökenli Amerikalılar, LGBT bireyler, engelli bireyler, genç nesiller, çevre, gaziler, kültürel çeşitlilik ve uzaktan çalışan iş gücümüz.

Kültürel farkındalık eğitimi

Dünya genelindeki ekiplerimizin birbirlerine değer verip saygı duymaları konusundaki kararlılığımız gereği her ekip üyemizin kültürel farkındalık eğitimine katılmasını şart koşuyoruz. Bu eğitimler aynı zamanda çalışanlarımız arasında güçlü bir öz farkındalık yaratılmasını sağlıyor. Herkesin birlikte çalışabildiği bir iş yeri oluşturabilmek için faydalı ve sorunlu davranış biçimleri hakkında ekip üyelerimizi bilgilendiriyor, aynı zamanda daha fazla işbirliğine dayalı bir ortam oluşturabilmek için herkesin birbirine yardım etmesini sağlayacak araçlar sunuyoruz.