|

Şirket sorumluluğu

Yükümlülüğümüz

Dell "Powering the Possible" programı, teknolojiyi ve uzmanlığı insanlar ve gezegen için en yararlı olabilecekleri yerlere taşıma yükümlülüğüzdür. Bu amacı hayata geçirme konusunda müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza karşı açıkça sorumluyuz.

Topluluklar
(İngilizce)
Ortam
(İngilizce)
Kültürel çeşitlilik ve birliktelik
Topluluklar Ortam Kültürel çeşitlilik ve birliktelik
Kar amacı gütmeyen ortaklarımızla birlikte, en ivedi toplumsal güçlüklerin üstesinden gelmek ve topluluğumuzu dönüştürmek için teknoloji, uzmanlık ve fon sağlamaya çalışıyoruz Ambalajlama, enerji verimliliği ve e-geri dönüşüm alanındaki yeniliklerle, müşterilerinize çevre üzerindeki ayak izlerini minimumda tutmak için daha az tüketerek daha fazlasını başarma gücü veriyoruz. Dell olarak, tüm çalışanlarımızın fikirlerini iş yerine getirebilmeleri için fırsatlar oluşturuyor; geniş bir alanda fikir alışverişini destekleyen ve inovasyonu teşvik eden bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. 

Tedarik Zinciri
(İngilizce)
Raporlama
(İngilizce)
İdare
(İngilizce)
Tedarik Zinciri Raporlama İdare
Global tedarikçilerimiz teknoloji çözümleri sunma çalışmalarının ayrılmaz birer parçasını oluşturuyor. Kendimiz gibi onların da, insan haklarını savunma ve çevre bilincine sahip olma konularında sorumlu olmasına dikkat ediyoruz. Etik ve dürüst çalışmaya kararlıyız. Ayrıca, saydam bir çalışma yürütecek ve kuruluşumuzda pay sahibi olan herkesin daha iyi bir kuruluş olmak için yaptığımız çalışmalara katılmasını sağlayacağız Dell'i tanımlayan kavramlar değişim ve evrimdir, ancak her zaman bize yol gösteren dürüstlük olmuştur. Yasal ve etik bir çerçevede, yasalara ve katı davranış kurallarımıza uygun iş yaparız.