|

Kültür Kurallarımız

Çalışma şeklimiz. Liderlik etme şeklimiz.

İşleri yürütme, piyasaya açılma ve birbirimize liderlik etme şeklimizde kültürümüzün önemli olduğunu biliyoruz. Kültür; nelere önem verdiğimizi, neye yatırım yapmaya hevesli olduğumuzu ve bir ekip olarak bizi tanımlayan kuralları ortaya koyar.

Kültürümüz, değerlerimizle tanımlanmakta olup çalışma ve liderlik etme şeklimizle her gün hayata geçirilir. Şimdiye kadarki tüm kazanımlarımızın ve önümüzdeki tüm başarıların temelinde kültürümüzün yer aldığını biliyoruz. Bunlar, bizim kültür kurallarımızdır. #CultureCode.

 

Dell'deki İşler. Yeteneklerinize ve deneyiminize uygun bir pozisyon bulun.

Değer verdiklerimizDeğerlerimiz: İnandıklarımız.

Şirketin başarısına yön veren en önemli kültür niteliklerimiz şunlardır:
  • Müşteriler:  Müşterilerle olan ilişkilerimizin, bizi farklı kılan nihai unsur ve başarımızın temeli olduğuna inanıyoruz.
  • Birlikte kazanmak: Çalışanlarımıza inanıyor ve değer veriyoruz. Bireysellikten ziyade ekip hâlinde çalışarak daha iyi iş çıkarıyor, daha akıllıca davranıyor ve daha çok eğleniyoruz.
  • İnovasyon: İnovasyon sağlama ve çığır açan düşünceleri besleme kabiliyetimizin büyüme, başarı ve ilerlemenin lokomotifi olduğuna inanıyoruz.
  • Sonuçlar: Olağanüstü mükemmellik ve performans standardı konusunda sorumluluğumuzu kabul ediyoruz.
  • Dürüstlük: Dürüstlüğün her zaman şiddetli kazanma arzumuza hükmetmesi gerektiğine inanıyoruz.

Çalışanlarımızdan ne beklediğimiz önemlidir.

İnanıyoruz ki çalışanlarımızdan beklediklerimizi nasıl tanımladığımız, beklentilerimizi karşılamaları için onları nasıl donatıp desteklediğimiz, karşıladıklarında nasıl ölçüp ödüllendirdiğimiz, başarımızın ve kültürümüzün uzun ömürlü olması için bir temel oluşturuyor.

Müşterilere öncelik verme şeklimiz

Müşterilere öncelik verme şeklimiz Her zaman:
• Dinliyor ve kurduğumuz her etkileşimi, güçlü bir Dell hayranlığı ve gelecek iş imkanı yaratmak için fırsat olarak görüyoruz.
• Şirketimizde yalnızca iki iş rolü olduğunu bilerek çalışıyoruz: Müşterilerimize hizmet edenler ve onları destekleyenler.
• Müşterilerimiz için şaşırtıcı işler yapan ekip üyelerini kutluyoruz.
• Müşterilerimize yardımcı olan ve onları daha iyi bir geleceğe yönlendiren çözümler buluyoruz.

Hiçbir zaman:
• Müşteri ilişkilerimizin, özellikle de en sadık müşterilerimizin değerini hafife almıyoruz.
• Karar süreçlerinde, müşterilerimizi sonradan hesaba katmıyoruz.
• Müşteri ilişkisinin başka birilerinin işi olduğunu düşünmüyoruz.
• Müşteriler için bürokrasi veya karmaşıklık yaratmıyoruz.


Birlikte kazanma şeklimiz
Her zaman:
• Ekip olarak kazanıyor ve kaybediyoruz.
• İşbirliği yapmaya hevesliyiz ve önemli meseleleri açıkça göğüsleme ve tartışma cesaretine sahibiz.
• Farklılıklarımıza saygı duyup değer veriyor, çeşitlilik barındıran ve kapsayıcı bir iş gücünü kuvvet olarak görüyoruz.
• Kazanım ve başarıyı takdir edip kutluyoruz.

Hiçbir zaman:
• Şirketi savaş alanımız hâline getirmiyor veya kendi çıkarlarımızı şirketin ya da müşterilerimizin çıkarlarının önünde tutmuyoruz.
• Kararlar bir kez alındıktan sonra temellerini çürütmeye çalışmıyoruz.
• Başkalarından bağımsız çalışmıyor veya yaptığımız işin şirketin diğer bölümleri üzerindeki etkisini düşünmeme gafletinde bulunmuyoruz.


Birlikte kazanma şeklimiz
İnovasyon yaratma şeklimiz
İnovasyon yaratma şeklimiz Her zaman:
• Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı, fikir ve yaratıcı düşünce kaynağı olarak görüyor, onlara kulak veriyoruz.
• Şirketimize, müşterilerimize ve sektöre çığır açan düşünceler getirmenin bir yolu olarak girişimcilik dürtümüzü besliyoruz.
• Esnek, çevik ve değişim için hevesli olmayı sürdürüyoruz.

Hiçbir zaman:
• Müşterilerin değer vermeyeceği konulara zaman veya kaynak harcamıyoruz.
• Rakiplerimizin bizden iyisini yapmasına, işlerimizi aksatmasına veya bizim yerimizi almasına fırsat vermiyoruz.
• Başarısızlık korkusunun akıllı riskler almamızı, büyük düşünmemizi ve cesur davranmamızı engellemesine izin vermiyoruz.Sonuç alma şeklimiz
Her zaman:
• Piyasada ve yaşadığımız rekabette daha iyisini yaparak başarımızı ölçüyoruz. Rakiplerimizin önüne geçmekten keyif alıyoruz ve bu bize ilham veriyor.
• Sorumluluk taşıyoruz ve verdiğimiz sözlerin peşini asla bırakmıyoruz. Söylediklerimizi yapıyoruz.
• Enerji, iyimserlik ve "başarma" inancı ile ilerliyoruz.
• Stratejik düşünüp harekete geçerek kısa ve uzun vadeli performansı dengeliyoruz.

Hiçbir zaman:
• Liderliği, sadece liderlik unvanına ve pozisyonuna sahip kişilerin yapabileceğini düşünmüyoruz.
• Kendi performansımız için bahaneler uydurmuyor ya da başkalarını suçlamıyoruz.
• Sırtımızı geçmişteki başarılara dayamıyor ya da vasatlığı kabul etmiyoruz.
• Karar alma süreçlerimizde verileri kullanmama ya da gerçekleri ve alternatifleri göz önünde bulundurmama hatalarına düşmüyoruz.Sonuç alma şeklimiz
Dürüstlüğü gösterme şeklimiz
Dürüstlüğü gösterme şeklimiz  Her zaman:
• Her gün, kazanmak için, doğru şekilde oynuyoruz.
• Personelimizi, ekibimizi ve Dell markalarını savunma cesaretini gösteriyor ve bu konuda düşündüklerimizi açıkça söylüyoruz.
• Dürüst, şeffaf ve güvenilir olmaktan gurur duyuyoruz.
• Çalıştığımız ve yaşadığımız topluluklarda ve dünyada insanlığın gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Hiçbir zaman:
• Baskı altındayken bile ASLA dürüstlüğümüzden ödün vermiyoruz.
• Saygısızlık, korku veya zorlamaya tolerans göstermiyoruz.
• Ahlaki değerler söz konusu olduğunda başımızı çevirmiyor ya da bahaneler uydurmuyoruz.
• Dell'in mesleki davranış kurallarına göre yaşamaktan vazgeçmiyoruz.Nasıl liderlik ettiğimiz önemlidir.

Liderlik denince en önemli konunun sonuçlar olduğuna inananlar vardır. Bazıları ise asıl önemlisinin doğru işleri savunmak olduğuna inanır. Dell olarak bunların her ikisini de yapanların en iyi liderler olduğuna inanıyoruz. Liderler, işi doğru şekilde yapacak bir karakterin verdiği destekle kendilerinin ve başkalarının başarılı olmasını sağlayacak yeterliliğe sahiptir.

Bu tür bir liderlik, inandığınız ve yapmayı seçtiğiniz bir şeydir. Doğuştan gelen bir özellik değildir. Bir unvan değildir ve terfi ile birlikte gelmez. Liderlik, başkalarına ilham vererek sizi takip etmelerini sağlamaktır. Bir alışkanlık ve disiplindir. Liderlik, sınırları inandıklarınızla çizilen bir tercihtir ve inanıp doğru işleri yaptığımızda yaşamımızın her alanında olumlu bir fark yaratabiliriz. Nasıl liderlik ettiğimiz önemlidir. İşte Dell'de böyle liderlik ediyoruz.

İlişkiler ile liderlik ediyoruz

İlişkiler

Tüm uğraşlarımızda güvene dayalı iş ortaklıkları kurmak için çok çalışıyoruz. Kuvvetli ilişkilerin, mükemmel bir iş başarısı getirmekle kalmayıp harika bir kişisel tatmin de sağladığını biliyoruz.

 

İtici güç ile liderlik ediyoruz

İtici Güç

Hırs, enerji ve cesaretin nadir ve eğitimle ulaşılması güç nitelikler olduğunu biliyoruz. Kendimizde ve başkalarında bu nitelikleri besliyor, ancak doğru işleri yapmak için kuvvetli bir arzu ile bu hırsımıza yön veriyoruz.

 

Muhakeme ile liderlik ediyoruz

Muhakeme

Karar alırken akıllıca davranmak için mücadele ediyoruz. Gerçeklere güveniyor, piyasayı ve içinde bulunduğumuz rekabeti tanımanın değerini biliyoruz. Tercihlerimizi derinlemesine düşünüyoruz. Çatışan çıkarlar ile yüzleştiğimizde müşterilerimizin, şirketin ve çalışanlarımızın çıkarlarını kendi çıkarlarımızın üstünde tutuyoruz. Kararlarımızı ciddiye alıyor, çevik davranıyoruz. En doğrusu yön değiştirmek olduğunda yönümüzü değiştiriyor, bürokrasinin karar alma sürecini engellemesine izin vermiyoruz.

vizyon ile liderlik ediyoruz

Vizyon

Başarıyı dikkatli bir şekilde tanımlıyoruz ve bu vizyonu basit, canlı ve merak uyandıran terimlerle global ekibimize iletmekten geri durmuyoruz. Bir şeyi neden elde etmek istediğimizin neyi elde etmek istediğimiz kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kararlarımız için bağlam sağlıyor ve bu kararların şirkete ve müşterilerimize nasıl hizmet ettiğine açıklık getiriyoruz.

 

İyimserlik ile liderlik ediyoruz

İyimserlik

İnsanların şüphecilik ve kinciliğin arkasında olmayacağını biliyoruz. Gerçekçi olmakla birlikte çalışanlarımız, onların potansiyeli ve gelecek hakkında her zaman iyimseriz. Güven duygusunun enerji gerektirdiğini ve ekiplerimizin, zorlu zamanlarda bile kuvvetli bir iyimserlik kaynağı olmamıza bel bağladığını biliyoruz.

Tevazu ile liderlik ediyoruz

Tevazu

İşlerin yapılmasını sağlama ve zorlukların üstesinden gelme kabiliyetimizden eminiz, ancak bu güven duygusunu deneyimin getirdiği bilgi birikimi ile yumuşatıyoruz. Her zaman haklı olmadığımızı ve her zaman salondaki en akıllı kişi olmadığımızı biliyoruz; geri bildirimleri içtenlikle karşılıyor, yetersiz kaldığımız hususlar için sorumluluğu üstleniyor ve başarılarımızın ortak olduğunu biliyoruz.

Bencillik etmeden liderlik ediyoruz

Bencillik etmeme

Liderliğin, nasıl başarılı olduğumuz ve özellikle de başkalarının başarısına nasıl yardımcı olduğumuz ile ilgili olduğunu biliyoruz. Liderliğimizin öncülük ettiğimiz kişiler üzerindeki etkisini önemsiyoruz. Bu kişilere yatırım yapıyor, onları geliştiriyor ve tutkularına ulaşmalarına, Dell ve hizmet sunduğumuz müşteriler için en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz.