|

Dell Bulut Servisleri

Siz ve Dell arasında aksi üzerinde yazılı olarak anlaşılmadıkça, Dell Bulut Servisleri'nin ve Dell Servis olarak Yazılım (SaaS) ürünlerinin size satışı Dell Bulut Çözümleri Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilir.

Bulut Çözümleri Sözleşmesi'ne ek olarak, ayrı SaaS ve bulut tabanlı teklifler; satın alma işleminiz ve Dell'in söz konusu servisleri yerine getirmesi hakkında önemli ayrıntıların bulunduğu aşağıdaki Servis Açıklamaları, Teklif Özellikleri ve/veya müşteriye özel Çalışma Beyanlarında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Satın aldığınız SaaS veya bulut tabanlı tekliflerin ayrıntılı şartlarını onaylamak için fiyat teklifini, sipariş onayınızı ve Dell'in size gönderdiği fatura ya da makbuzu inceleyin.