|

Ticari Markalar ve Telif Hakları

TELİF HAKKI
Bu sitede ("Site") sağlanan tüm malzemelere ilişkin telif hakları, Dell'e ya da malzemenin özgün oluşturucusuna aittir. Burada belirtilmedikçe hiçbir malzeme, Dell'in ya da telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni alınmadan, elektronik, mekanik, fotokopiyle çoğaltma, kaydetme veya başka yollar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir biçimde ya da hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, paylaşılamaz ya da aktarılamaz. Malzemeler üzerinde değişiklik yapmamanız ve malzemelerdeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini muhafaza etmeniz koşuluyla, yalnızca ticari olmayan ve kişisel kullanım için bu Sitedeki malzemeleri görüntüleme, kopyalama, dağıtma ve indirme izni verilir. Ayrıca, Dell’in izni olmadan bu Sitede ya da başka bir sunucuda bulunan malzemeleri "yansıtamazsınız". Bu hüküm ya da koşullardan birini ihlal etmeniz hâlinde bu izin otomatik olarak feshedilir. Bu Sitede yer alan herhangi bir malzemenin yetkisiz kullanımı; telif hakkı yasalarının, ticari marka yasalarının, gizlilik ve alenilik yasalarının ve iletişim düzenlemeleriyle yönetmeliklerinin ihlaline neden olabilir.

TİCARİ MARKALAR
Sitede kullanılan ve görüntülenen ticari markalar ve logolar (Ticari Markalar), Dell'in ve başkalarının tescilli ya da tescilli olmayan ticari markalarıdır ve önceden ticari marka sahibinin yazılı izni alınmadan kullanılamaz. Dell’in ticari markaları, "TM" sembolüyle işaretlenmeli ve atıf beyanı eklenmelidir: "XYZ, Dell Inc. şirketinin ticari markasıdır." Tüm ticari markalar yalnızca sıfat olarak kullanılmalı (örneğin "Inspiron dizüstü bilgisayar") ve asla isim olarak kullanılmamalıdır (örneğin "Inspiron"). Bu ticari markaların veya diğer Dell adlarının, işaretlerinin ya da logolarının kullanımıyla ilgili tüm sorular trademarks@dell.com adresine gönderilmelidir.

Dell ticari markalarının kısmi bir listesi burada (İngilizce) mevcuttur.

ABD DIGITAL MILLENNIUM TELİF HAKKI KANUNU BİLDİRİMİ
Çalışmanızın, izniniz olmaksızın herhangi bir şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız lütfen aşağıda tanımlanan Telif Hakkı İhlali İddiası için Bildirimi alacak olan aracımıza aşağıdaki bilgileri verin. Bildiriminiz aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Elektronik veya fiziksel imzanız;
Hak ihlaline konu olduğunu iddia ettiğiniz çalışmanın açıklaması;
Telif haklı çalışmayı ihlal ettiğini iddia ettiğiniz çalışmanın tanımlaması ve Dell web sitesinde bulunduğu konumun açıklaması;
Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
İhlale konu olan kullanımın; telif hakkı sahibi, telif hakkı sahibinin aracısı veya yasalar tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyet çerçevesinde inandığınıza dair beyanınız ve
Bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair yeminli ifadeniz.


Telif Hakkı İhlali İddiası için Bildirimi alacak olan aracımıza aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
copyright@dell.com

25.04.2013