1 ג'יגה-בתים מציין מיליארד בתים וטרה-בתים מציין טריליון בתים; ייתכן שייעשה שימוש בנפח זיכרון מערכת משמעותי לצורך תמיכה בגרפיקה, בהתאם לגודל הזיכרון במערכת ולגורמים אחרים.