Με βάση εσωτερική ανάλυση της Dell (Ιανουάριος 2021) που συγκρίνει το εμβαδόν της βάσης της οθόνης με τα μοντέλα προηγούμενης γενιάς.