Έρευνα "Οθόνες Dell, Παραγωγικότητα και Ικανοποίηση όσον αφορά Μία ή Δύο Οθόνες " που πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο SURL, Wichita State University και ανατέθηκε από την Dell τον Οκτώβριο του 2015.