Badanie „Monitory Dell. Produktywność i satysfakcja — porównanie konfiguracji jedno- i dwumonitorowych” (Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs Dual Monitors) przeprowadzone przez laboratorium SURL uniwersytetu Wichita State University, zlecone przez firmę Dell, październik 2015 r.