Bildirimlerin ve sertifikaların tam listesi için www.dell.com/support/home/us/en/19 (İngilizce) adresindeki Ürün Desteği bilgilerinin El Kitapları bölümünde bulunan Dell Düzenleme ve Çevre Veri Sayfası'na bakın.