Η διατήρηση του σκληρού δίσκου δεν είναι διαθέσιμη στο Chromebook.