ESG Araştırma Raporu. 2019 Dijital Çalışma Anketi. Aralık 2019.