מבוסס על דוח בדיקה של Principled Technologies בשם, Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime ‏("ProSupport Plus של Dell עם SupportAssist מזהיר אותך לגבי בעיות חומרה כדי שתוכל לתקן אותן לפני שיגרמו לזמן ההשבתה"), פורסם אפריל 2019. הבדיקה הוזמנה על-ידי Dell ובוצעה בארצות הברית. התוצאות בפועל עשויות להשתנות. הדוח המלא: http://facts.pt/0xvze8 (באנגלית). בעיות חומרה ש-SupportAssist מזהה כוללות כוננים קשיחים, כונני solid state, סוללות ומאווררים.