Nisan 2019 tarihli “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before they cause downtime” (SupportAssist ile Dell ProSupport Plus donanım sorunları hakkında sizi uyarır, böylece arızaya neden olmadan bunları düzeltebilirsiniz) başlıklı Principled Technologies raporuna dayanır. Dell’in isteğiyle hazırlanan testler ABD’de gerçekleştirilmiştir. Gerçek sonuçlar farklılık gösterir. Raporun tamamı: http://facts.pt/0xvze8 (İngilizce). SupportAssist tarafından algılanan donanım sorunları sabit diskleri, katı hal sürücüleri, pilleri ve fanları içerir.