Firma Dell wyśle do klienta monitor zamienny w następnym dniu roboczym, jeśli zostanie to uznane za konieczne po przeprowadzeniu diagnozy przez telefon lub Internet (opakowanie dostarcza klient). Naliczana jest opłata za niezwrócenie uszkodzonego urządzenia. Dostępność może się różnić.