חלק/יחידה חלופיים יישלחו, במקרה הצורך, לאחר השלמת האבחון בטלפון/באינטרנט. תשלום ייגבה במקרה שהיחידה הפגומה לא תוחזר. הזמינות משתנה.