Na podstawie wewnętrznej analizy firmy Dell z grudnia 2018 r. Porównanie maksymalnej prędkości pobierania w radiowej sieci komórkowej poprzedniej generacji (z obsługą prędkości do 300 MB/s) z następną generacją obsługującą prędkość do 1,0 GB/s. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od sieci operatora, użytkowników, lokalizacji i innych czynników.