Με βάση εσωτερική ανάλυση της Dell που συγκρίνει το εμβαδόν της βάσης της οθόνης Dell U2419H με το αντίστοιχο της οθόνης U2417H.