Na podstawie wewnętrznej analizy przeprowadzonej przez firmę Dell w listopadzie 2018 r.