Nisan 2020 tarihli Dell şirket içi analizine göre.