Na podstawie obliczeń i analizy modeli czasu eksploatacji baterii przeprowadzonych przez firmę Dell, listopad 2020 r. Wyniki mogą się różnić w zależności m.in. od warunków i sposobu korzystania z urządzenia.