Η Dell χρησιμοποιεί την έννοια "χωρίς BFR/PVC" όπως διατυπώνεται στη δήλωση "Inemi Position Statement on the definition of Low‐Halogen Electronics (BFR‐/CFR‐/PVC‐free)". Ανατρέξτε στη σελίδα εταιρικής ευθύνης στην τοποθεσία dell.com για περισσότερες πληροφορίες. Ορισμένοι εξωτερικοί προσαρμογείς και καλώδια τροφοδοσίας εξαιρούνται από τον ορισμό αυτό. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων για όλες τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις.