Η χρωματική γκάμα (τυπική) βασίζεται στα πρότυπα δοκιμών CIE1976 (83%) και CIE1931 (72%).